:::

ขอให้ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากยุโรปตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 14 มีนาคม รายงานตัวต่อสำนักงานเขต หรืออำเภอที่ตนอยู่ และห้ามประชาชนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไต้หวันเข้าประเทศ

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล衛生福利部疾病管制署
ตี : 7
วันที่ : 2020/3/19
อัปเดต : 2020/3/19 下午 04:20:00

ระยะหลังนี้พบกรณีผู้ติดเชื้อโควิดจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมากจากยุโรป เพื่อเพิ่มมาตรป้องกันการแพร่ระบาด ศูนย์บัญชาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อกล่าวในวัน(ที่18)นี้ว่า นอกจากจะตรวจผู้ที่พบอาการแล้ว ก็ยังติดตามสุขภาพของประชาชนที่เดินทางกลับจากยุโรป อียิปต์ ตุรกี และดูไบ(รวมเปลี่ยนเครื่อง) ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 14 มีนาคม ขอให้ประชาชนที่เดินทางกลับ(รวมถึงเปลี่ยนเครื่อง)มาจากประเทศเหล่านี้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบขณะกักตัวในที่พัก กรุณาแจ้งสำนักงานเขต/ตำบล/อำเภอ/จังหวัดที่ตนสังกัด (สอบถามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์และโทรศัพท์) หรือโทรสายด่วน 1999 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเข้าตรวจสุขภาพของคุณขณะกักตัวในที่พัก

ผู้ที่ต้องการแจ้งการกักตัวในที่พัก กรุณาโทรไปที่สำนักงานเขต/ตำบล/อำเภอ/จังหวัดที่ตนสังกัด ให้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยสำนักงานจะออกหนังสือแจ้งการกักตัวในที่พัก และให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสุขภาพทุกวันจนกว่าจะสิ้นสุดช่วงเวลากักตัวในที่พัก (วันที่เข้าประเทศบวก15วัน) ซึ่งระหว่างกักตัวในที่พัก ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารแจ้งการกักตัวในที่พักอย่างเคร่งครัด ไม่ออกจากที่พัก และให้ความร่วมมือกับมาตรการดูแลติดตาม

ศูนย์บัญชาการฯ ขอความร่วมมือจากประชาชน ห้ามโทรแจ้งหากไม่ได้เดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่ระบุ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดและค่าปรับตามกฎหมาย หากท่านมีอาการไอ เป็นไข้ น้ำมูกไหล คัดจมูก หายใจลำบาก อ่อนแรงเป็นต้น ให้รีบเข้ารับการรักษาพยาบาลตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุข

ศูนย์บัญชาการฯ ประกาศห้ามไม่ให้ประชาชนจากทุกประเทศที่ไม่ได้ถือสัญชาติไต้หวันเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม เวลา 00:00น. ยกเว้นผู้ที่ยื่นขออนุญาตเข้าประเทศมาแล้วล่วงหน้า และเมื่อเข้าประเทศแล้วก็ให้กักตัวในที่พักเป็นเวลา 14 วัน

※ "ยุโรป" ที่กล่าวถึงข้างต้นหมายถึงประเทศ / ภูมิภาคต่อไปนี้

ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน โปรตุเกส ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ สวีเดน สโลวะเกีย สโลวีเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี กรีซ มอลตา เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ (ยุโรป+ อียิปต์ ตุรกี ดูไบ ทั้งสิ้น 30 ประเทศ)

Was this information helpful? Yes    No