:::

กฎหมายประกันสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับกฎหมายประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ประกัน ผู้ถูกประกัน เกณฑ์คำนวณค่าประกัน ผลประโยชน์ในการประกันและบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นผู้ที่มีนายจ้างจ้างงานแน่นอน ผู้พำนักใหม่ควรนำเอกสารใบมีถิ่นพำนักและวันที่อาศัยในไต้หวันครบ6เดือนเต็ม มาเข้าร่วมในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นนโยบายสวัสดิการสังคมที่สำคัญของไต้หวัน เพื่อช่วยเหลือผู้พำนักใหม่และครอบครัวให้เข้าใจกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ปกป้องสิทธิของตน เว็บไซต์เครือข่ายข้อมูลทั่วโลกสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติจัดพื้นที่พระราชบัญญัติประกันสุขภาพ บริการประชาชนทั่วไปให้ค้นหากฎระเบียบประกันสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

เว็บไซต์เครือข่ายข้อมูลทั่วโลกสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ

Was this information helpful? Yes    No