:::

តារាងបញ្ជីនៃការបែងចែករឹតត្បិតលើការមកលេងនៅកោះតៃវ៉ាន់ (0225)

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 26
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2020/2/26
ថ្ងៃខែថ : 2020/2/27 下午 01:41:00

柬-來臺限制0225

Was this information helpful? Yes    No