:::

តារាងបញ្ជីនៃការបែងចែករឹតត្បិតលើការមកលេងនៅកោះតៃវ៉ាន់ (0214)

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 35
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2020/2/14
ថ្ងៃខែថ : 2020/2/25 下午 04:55:00

柬-來臺限制

Was this information helpful? Yes    No