:::

Từ ngày 6 tháng 2 trở đi, toàn bộ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Ma Cao) bị đưa vào khu vực lây nhiễm cấp 2 trở lên. Những người cư trú tại các tỉnh thành phố Trung Quốc tạm hoãn nhập cảnh.

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệu衛生福利部
Lượt : 41
Ngày : 2020/2/5
Cập nhật : 2020/2/10 下午 05:17:00

Tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới Trung Quốc gần đây tiếp tục tăng vọt số ca xác nhận mắc bệnh. Tính đến ngày hôm qua (mùng 4), tổng số ca mắc bệnh đã vượt quá 20 nghìn trường hợp, phạm vi bao trùm tất cả các khu tự trị tỉnh, thành phố. Các tỉnh thành phố vẫn đang tiếp tục xuất hiện các quần thể khu cộng đồng với quy mô lớn, và các thành phố lớn bắt đầu thực hiện các biện pháp can thiệp quản chế giao thông đường bộ và hạn chế di chuyển của cư dân v.v... Điều này cho thấy phạm vi lây nhiễm tình hình dịch bệnh trong cộng đồng Trung Quốc khả năng sẽ lan rộng. Xét thấy tình hình dịch bệnh của Trung Quốc nghiêm trọng, hơn nữa lại có sự qua lại mật thiết với nước ta, hôm nay ngày 5, Trung tâm chỉ huy tình hình dịch bệnh Trung ương tuyên bố, bắt đầu từ ngày 6 tháng 2 trở đi, những người dân nhập cảnh nếu có tiền sử du lịch tại Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, thì sẽ bị liệt kê vào đối tượng kiểm dịch tại nhà. Nhưng những người trở về nước nhận được thẩm định đến Hồng Kông, Ma Cao, thì cần phải tự quản lý sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày, những người Trung Quốc cư trú tại các tỉnh, thành phố Trung Quốc thì tạm hoãn nhập cảnh.

Trung tâm chỉ huy bày tỏ, Hông Kông đã phát sinh các ca lẻ tẻ truyền nhiễm trong cộng đồng mà không biết nguyên nhân, lo sợ rằng có sự phát sinh chuỗi lây nhiễm mang tính ẩn láu trong cộng đồng; Ngoài ra Ma Cao gần đây có nhân viên làm việc trong ngành vui chơi giải trí sòng bạc bị nhiễm bệnh, địa phương đã phát sinh lây nhiễm nhiều đợt. Hơn nữa do sự qua lại mật thiết với Trung Quốc, do vậy từ hôm nay trở đi, kiến nghị nâng tình hình dịch bệnh du lịch tại Hồng Kông, Ma Cao lên cấp thứ 2: Cảnh báo(Alert), nhắc nhở người dân đến các địa phương đó nên áp dụng phương pháp tăng cường phòng tránh. Trung tâm chỉ huy sẽ nghiêm ngặt kiểm tra khống chế diễn biến tình hình dịch bệnh, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh liên tục điều chỉnh các khu vực lây nhiễm và phạm vi được du lịch.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không