:::

6กุมภาพันธ์เป็นต้นไปประเทศจีนทั้งหมด(รวมฮ่องกงและมาเก๊า)เป็นพื้นที่แพร่ระบาดระดับ2 ชาวจีนที่พำนักในแต่ละมณฑลของประเทศจีนขอให้งดเข้าไต้หวันเป็นการชั่วคราว

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูล衛生福利部
ตี : 57
วันที่ : 2020/2/5
อัปเดต : 2020/2/10 下午 05:16:00

ระยะไม่กี่วันมานี้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศจีนมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงเมื่อวานวันที่(4)ยอดผู้ป่วยมีมากกว่า20,000 คน ครอบคลุมพื้นที่เขตปกครองทั้งมณฑลและเมือง แต่ละมณฑลเมืองมีการแพร่ระบาดขึ้นในชุมชนเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง อีกทั้งเมืองใหญ่แต่ละเมืองได้เริ่มใช้มาตรการควบคุมการคมนาคมทางบกและควบคุมการเดินทางของประชาชน เห็นชัดว่าบริเวณพื้นที่การแพร่ระบาดในชุมชนของประเทศจีนอาจจะขยายวงกว้าง พิจารณาถึงความรุนแรงของโรคระบาดและการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับไต้หวัน ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดวันนี้(5)จึงประกาศให้ตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ประชาชนที่เข้าประเทศหากมีประวัติการเดินทางมาจากประเทศจีน ฮ่องกงและมาเก๊า ต้องเข้าสู่เป้าหมายการเฝ้าระวังภายในเคหะสถาน สำหรับผู้ที่มาจากฮ่องกงและมาเก๊าซึ่งได้รับอนุญาตให้กลับเข้าไต้หวัน ต้องเฝ้าระวังดูแลสุขภาพตนเองเป็นเวลา14วัน ชาวจีนที่พำนักในแต่ละมณฑลของประเทศจีนให้งดเข้าไต้หวันเป็นการชั่วคราว

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดแถลงว่า ฮ่องกงเกิดกรณีผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดในชุมชนที่ไม่ทราบแหล่งที่มา ภายในชุมชนน่ากลัวว่าจะมีห่วงลูกโซ่แพร่เชื้อที่ไม่แสดงให้เห็น เมื่อเร็วๆนี้ที่มาเก๊าพบว่ามีพนักงานคาสิโนติดเชื้อ ซึ่งในท้องที่เกิดการแพร่ระบาดขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้ว อีกทั้งยังมีการติดต่อที่ใกล้ชิดกับประเทศจีน ดังนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้ยกระดับการไปท่องเที่ยวฮ่องกงและมาเก๊าเป็นพื้นที่แพร่ระบาดระดับ2 :ระดับเตือน(Alert) ย้ำเตือนประชาชนเมื่อไปยังพื้นที่เหล่านี้ควรเพิ่มมาตรการป้องกันให้มากขึ้น ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของโรคระบาดอย่างใกล้ชิด และจะปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานตามสถานการณ์ของพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดและแนะนำขอบเขตที่ไปท่องเที่ยว

Was this information helpful? Yes    No