:::

Từ ngày 7 tháng 2 năm 2020 trở đi, đối với những người đã từng nhập cảnh hoặc cư trú tại Trung Quốc trong vòng 14 ngày, nước ta áp dụng phương pháp hạn chế nhập cảnh và quản chế giấy phép nhập cảnh.

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệu外交部
Lượt : 36
Ngày : 2020/2/5
Cập nhật : 2020/2/7 下午 03:11:00

Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tiếp tục lan rộng, vì đảm bảo an toàn y tế công cộng trong nước, tăng cường quản lý khống chế nhập cảnh lưu lượng người. Đối với những người nước ngoài vào Đài Loan, chính phủ nước ta áp dụng các phương pháp sau:

I.Từ ngày 7 tháng 2 năm 2020 trở đi, trong vòng 14 ngày (kể từ sau ngày 24 tháng 1) những người nước ngoài nói chung đã từng nhập cảnh hoặc cư trú tại Trung Quốc, sẽ bị cấm nhập cảnh vào nước ta (bao gồm những người nước ngoài được hưởng đãi ngộ miễn thị thực, thị thực tại sân bay và visa điện tử và những người đang mang visa có hiệu lực)

II. Đối với những người nước ngoài do có nguyên nhân đặc biệt cần đến viếng thăm Đài Loan, nếu trong vòng 14 ngày vẫn chưa từng nhập cảnh hoặc cư trú tại các vùng dịch nặng của Trung Quốc, phải theo quy định thụ lý đơn xin thị thực của đại sứ quán tại nước ngoài, nhưng cần phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

1. Giấy xác minh tiền sử du lịch trong vòng 14 ngày qua (Nếu đã từng đến những vùng dịch nặng của Trung Quốc thì không thụ lý)

2.Giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe trong vòng 7 ngày, không được có các biểu hiện như sốt (>hoặc = 38 độ), viêm đường hô hấp hoặc viêm nhiễm phổi.

3.Bản cam kết sau khi được phép nhập cảnh vào Đài Loan, nếu có biểu hiện của bệnh, nên lập tức thông báo cho cơ quan y tế trong nước.

4.Chuần bị đầy đủ những giấy tờ có liên quan khác về lý do đến Đài Loan để làm đơn xin thị thực.

III. Những người nước ngoài mang thẻ cư trú có hiệu lực của nước ta mà quay lại Đài Loan, nếu đã từng nhập cảnh hoặc cư trú tại Trung Quốc trong vòng 14 ngày, thì sẽ bị hạn chế cư trú sau khi trở về Đài Loan, và cần phải tự quản lý sức khỏe trong vòng 14 ngày.

IV.Các biện pháp trên sẽ xem xét tình hình dịch bệnh tiếp theo cập nhật điều chỉnh.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không