:::

ตั้งแต่วันที่7 กุมภาพันธ์(2020)เป็นต้นไป สำหรับชาวต่างชาติภายใน14วันซึ่งเคยพำนักหรือเข้าประเทศจีน จัดมาตรการจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการการควบคุมวีซ่า

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูล外交部
ตี : 29
วันที่ : 2020/2/5
อัปเดต : 2020/2/7 下午 03:09:00

เนื่องจากโรคปอดบวมอู่ฮั่นจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังขยายเป็นวงกว้าง เพื่อป้องกันความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของประเทศ เพิ่มการควบคุมจำนวนผู้เข้าประเทศ รัฐบาลไต้หวันมีมาตรการสำหรับชาวต่างชาติที่เข้าประเทศดังนี้:

1.ตั้งแต่วันที่7 กุมภาพันธ์(2020)เป็นต้นไป สำหรับชาวต่างชาติภายใน14วัน (หลังจากวันที่24มกราคมไปแล้ว)ที่เคยพำนักหรือเข้าประเทศจีน ห้ามเข้าไต้หวัน(รวมถึงชาวต่างชาติที่ได้ฟรีวีซ่า วีซ่าที่รับการตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง วีซ่าออนไลน์ และวีซ่าที่ยังมีอายุการใช้งาน)

2.สำหรับชาวต่างชาติที่มีเหตุผลพิเศษซึ่งจำเป็นต้องมาไต้หวัน หากภายใน14วันไม่เคยเข้าหรือพำนักในพื้นที่แพร่ระบาดของประเทศจีน ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศ จำเป็นต้องเตรียมเอกสารดังนี้ ซึ่งทางสถานกงสุลไต้หวันประจำต่างประเทศจะรับคำร้องขอวีซ่าตามระเบียบ:

(1)แจ้งประวัติการเดินทางที่แล้วมาใน14วัน(หากเคยไปยังพื้นที่แพร่ระบาดโรคในประเทศจีนไม่รับดำเนินการ)

(2)แสดงหลักฐานการตรวจร่างกายภายใน7วัน ห้ามมีอาการดังนี้:อาการไข้(>หรือ=38องศา)มีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหรือปอดติดเชื้อ

(3)ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองหลังจากเข้าไต้หวันแล้วหากมีอาการจะรีบแจ้งต่อหน่วยงานสาธารณสุขไต้หวันทันที

(4)เตรียมเอกสารอื่นๆประกอบเหตุผลการยื่นขอวีซ่า

3.ชาวต่างชาติที่มีใบมีถิ่นพำนักที่ยังมีอายุการใช้งานและประสงค์จะกลับมาไต้หวัน หากภายใน14วันเคยเข้าประเทศจีนหรือพำนักในประเทศจีน กลับถึงไต้หวันแล้วจะจำกัดให้อยู่ภายในเคหะสถาน และเฝ้าระวังดูแลสุขภาพตนเองเป็นเวลา14วัน

4.มาตรการดังกล่าวข้างต้นจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ล่าสุดของโรคระบาด

Was this information helpful? Yes    No