:::

เมืองอู่ฮั่นในประเทศจีนมีการยืนยันผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวมอู่ฮั่นจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ร้องเตือนประชาชนที่เดินทางไปกลับเมืองอู่ฮั่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงต้องเพิ่มมาตรการป้องกันส่วนบุคคลและดูแลเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูล衛生福利部疾病管制署
ตี : 5
วันที่ : 2020/1/22
อัปเดต : 2020/2/6 下午 04:29:00

ปัจจุบันแหล่งที่มาของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมอู่ฮั่นในประเทศจีนยังไม่มีการชี้แจง และยังคงมีการยืนยันผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง บวกกับไทย ญี่ปุ่น และเกาหลี ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้พบมีกรณีผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากเมือง
อู่ฮั่น แสดงให้เห็นว่าภายในพื้นที่ยังมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด กรมควบคุมโรคระบาดร้องเตือนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวควรหลีกเลี่ยงวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองอู่ฮั่น เพื่อลดความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวจะติดเชื้อ ประชาชนทั่วไปหากจำเป็นต้องไปยังเมืองอู่ฮั่นหรือพื้นที่ใกล้เคียง ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่า หรือผู้ที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ หลีกเลี่ยงไปยังตลาดสดดั้งเดิมหรือสถานที่พยาบาล พร้อมทั้งเตรียมพร้อมด้านสุขอนามัยส่วนมือและทางเดินหายใจ นอกจากนี้ขอให้ผู้นำทัวร์บริษัทท่องเที่ยวที่นำลูกทัวร์ไปท่องเที่ยวประเทศจีนระหว่างเดินทางพบลูกทัวร์มีอาการไข้หรือไม่สบาย ควรทำตามมาตรา42ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันรักษาโรคติดต่อ ภายใน24ชั่วโมงแจ้งสายด่วนควบคุมโรคติดต่อ1922หรือแจ้งสายด่วน24ชั่วโมงกรมการท่องเที่ยว และขณะเข้าประเทศให้แจ้งรายงานต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ

ด้วยเหตุที่ระหว่างเทศกาลตรุษจีนประชาชนมีความต้องการท่องเที่ยว หรือเยี่ยมญาติ การแลกเปลี่ยนข้ามช่องแคบจึงเพิ่มมากตามขึ้น กรมควบคุมโรคติดต่อแถลงเตือนอีกครั้งว่า ประชาชนที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นกลับเข้าประเทศนั้นหากพบว่ามีอาการเป็นไข้หรืออาการไข้หวัด ควรรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อประจำสนามบิน หลังกลับประเทศแล้วภายใน14วันมีอาการดังกล่าวข้างต้น สามารถโทรสายด่วนควบคุมโรคติดต่อฟรี1922(หรือ0800-001922)ทำตามคำแนะนำสวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าพบแพทย์ และบอกประวัติการเดินทาง อาชีพ ประวัติการสัมผัส และมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันในพื้นที่หรือไม่ เพื่อแจ้งวินิจฉัยรายงานได้ทันเวลา หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม“โรคปอดบวมอักเสบติดเชื้อชนิดร้ายแรง”สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรคติดต่อ

Was this information helpful? Yes    No