:::

การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพนครเถาหยวนและเงินอุดหนุนสำหรับดูแลบุตรธิดาระหว่างการฝึกอบรมของผู้พำนักใหม่

เพื่อส่งเสริมเป็นกำลังใจให้ผู้พำนักใหม่เข้าร่วมชั้นเรียนฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ และลดภาระทางครอบครัวและปัญหาอุปสรรคระหว่างการฝึกอบรม ให้ผู้พำนักใหม่ได้เรียนรู้ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ กลายเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพของประเทศให้เร็วที่สุด มีการจ้างงานที่มั่นคง ยกระดับมาตรฐานส่วนบุคคลและชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัว

คู่สมรสชาวต่างชาติที่มีใบมีถิ่นพำนักและระหว่างติดตามญาติมีใบมีถิ่นพำนัก,คู่สมรสชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีใบมีถิ่นพำนักระยะยาวหรือใบตั้งถิ่นฐานที่มาเข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพที่ทางหน่วยงานจัด เป็นผู้ที่มีบุตรเล็กอายุต่ำกว่า(รวม)6ปี และได้ให้สถานรับเลี้ยงเด็กที่ถูกต้องตามกฎหมายดูแลเด็ก ทั้งวันรับเลี้ยงดูเด็กแต่ละคนแต่ละเดือนได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด5,000ดอลลาร์ไต้หวัน แต่ละคนได้รับเงินอุดหนุนสูงสุดจำนวน15,000ดอลลาร์ไต้หวัน

ข้อมูลการติดต่อ:สำนักบริการจัดหางานที่ว่าการรัฐนครเถาหยวน(03)3322101#8016

Was this information helpful? Yes    No