:::

เนื่องจากโรคปอดบวมอู่ฮั่นจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในมณฑลกวางตุ้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดแห่งชาติจึงเพิ่มมณฑลกวางตุ้งเข้าสู่พื้นที่แพร่ระบาดระดับ2 ประชาชนที่เข้าประเทศหากมีประวัติการเดินทางมาจากมณฑลกวางตุ้ง จำเป็นต้องเฝ้าระวังโรคอยู่ภายในเคหะสถาน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูล衛生福利部疾病管制署
ตี : 12
วันที่ : 2020/2/3
อัปเดต : 2020/2/4 下午 03:22:00

เพื่อรับมือกับโรคปอดบวมอู่ฮั่นจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากประเทศจีน ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดแห่งชาติวันนี้(1)ได้เรียกประชุมผู้เชี่ยวชาญเข้าพบปะอภิปรายถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศ ที่ประชุมลงมติให้พื้นที่การแพร่ระบาดในประเทศจีน แบ่งออกเป็น2ระดับ: พื้นที่แพร่ระบาดระดับ1แสดงถึงพื้นที่ที่ปรากฎการแพร่ระบาดของโรคอย่างเห็นได้ชัดยากที่จะควบคุม ปัจจุบันมณฑลหูเป่ยจัดเข้าสู่พื้นที่แพร่ระบาดระดับ1 สำหรับพื้นที่แพร่ระบาดระดับ2แสดงถึงพื้นที่สงสัยว่าจะมีการแพร่ระบาดของโรค ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องจะจัดเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องเฝ้าระวังดูแลตนเองอยู่ภายในเคหะสถาน และตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจัดให้มณฑลกวางตุ้งเข้าสู่พื้นที่แพร่ระบาดระดับ2 ชาวจีนที่มีถิ่นพำนักในมณฑลกวางตุ้งห้ามเข้าไต้หวัน นอกจากนี้ผู้ที่เข้ามาทางการคมนาคม3ทางย่อยหรือเสี่ยวซานถงทั้งหมด ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้เฝ้าระวังดูแลตนเองภายในเคหะสถานเป็นเวลา14วัน นักท่องเที่ยวมาจากประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊าที่ไม่แสดงอาการของโรคจากที่ให้เฝ้าสังเกตสุขภาพ ยกระดับเป็นการจัดการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพตนเอง พยายามอย่าออกนอกสถานที่ในระยะนี้ หากจำเป็นต้องออกนอกสถานที่ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัย นักท่องเที่ยวที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจส่วนบนถึงแม้ว่าผลตรวจออกมาจะเป็นลบ ยังคงจำเป็นต้องเฝ้าระวังจัดการดูแลตนเองเป็นเวลา14วัน

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดแถลงว่า ด้วยเหตุที่ระยะนี้มณฑลกวางตุ้งในประเทศจีนได้มีการยืนยันผู้ป่วยที่เป็นโรคเพิ่มสะสมขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง520ราย มีผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ระดับ2ถึงร้อยละ90 และเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติการติดต่อกับมณฑลหูเป่ยมาก่อนมากกว่าร้อยละ15 ปรากฎว่ามีหลายกรณีที่เกิดขึ้นที่ผู้ป่วยแพร่เชื้อต่อไปยังพื้นที่อื่นๆซึ่งเป็นหลักฐานการแพร่ระบาดในชุมชน ขณะเดียวกันพิจารณาถึงการที่ไต้หวันกับมณฑลกวางตุ้งมีเที่ยวบินติดต่อใกล้ชิดกันทุกสัปดาห์ จึงมีมติให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป นำมณฑลกวางตุ้งเข้าสู่พื้นที่การแพร่ระบาดระดับ2 ประชาชนที่เข้าประเทศหากมีประวัติการเดินทางมาจากมณฑลกวางตุ้ง ต้องเข้าสู่เป้าหมายการเฝ้าระวังตนเองอยู่ภายในเคหะสถาน ขณะเข้าประเทศพบว่ามีอาการเป็นไข้หรืออาการระบบหายใจเหนื่อยหอบฉับพลัน จะนำส่งหน่วยงานโรงพยาบาลที่กำหนดไว้ทันทีหลังตรวจกลับไปบ้านให้กักเฝ้าระวังโรค ผลการตรวจหากเป็นบวก จะทำตามกระบวนการจัดการดูแลโรคเข้าดำเนินการแยกตัวกักบริเวณ

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของโรคระบาดในประเทศจีนอย่างใกล้ชิด และจะปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินงานตามสถานการณ์ของโรคระบาด ร้องเตือนอีกครั้งสำหรับประชาชนที่เดินทางเข้าประเทศหากมีอาการไข้ ไอ และอื่นๆ ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินหรือท่าเรือ และร่วมมือกับมาตรการป้องกันและตรวจสอบโรคในแต่ละหัวข้อ หลังกลับเข้าประเทศแล้วภายใน14วันหากมีอาการที่น่าสงสัยดังที่กล่าวมา สามารถโทรสอบถามฟรีสายด่วนป้องกันโรคติดต่อ1922(หรือ0800-001922) ทำตามคำแนะนำสวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าพบแพทย์เร็วที่สุด และต้องบอกประวัติการเดินทาง อาชีพ ประวัติการสัมผัส และมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันในพื้นที่หรือไม่(TOCC) เพื่อแจ้งวินิจฉัยได้ทันเวลา รายละเอียดเพิ่มเติม“โรคปอดบวมอักเสบติดเชื้อชนิดร้ายแรง” (โรคปอดบวมอู่ฮั่น)ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์(https://www.cdc.gov.tw)

Was this information helpful? Yes    No