:::

Do tình hình dịch bệnh viêm phổi virus corona Trung Quốc kiểu mới, Trung tâm chỉ huy tình hình dịch bệnh lưu hành Trung ương đưa ra các hạn chế đối với những người Trung Quốc đại lục đến Đài Loan.

nhãn
vị trí
Lượt : 47
Ngày : 2020/2/1
Cập nhật : 2020/2/1 下午 07:36:00

Với số người mắc bệnh viêm phổi virus corona Trung Quốc kiểu mới tiếp tục gia tăng, ngày 25 Trung tâm chỉ huy dịch bệnh lưu hành Trung ương triệu tập hội nghị các bộ ngành thảo luận về việc hạn chế người Trung Quốc nhập cảnh vào Đài Loan, đồng thời đưa ra quyết định sau:

1. Nghiêm cấm toàn bộ người đại lục thuộc tỉnh Hồ Bắc đến Đài Loan.

2. Ngoài tỉnh Hồ Bắc ra, các đoàn thăm quan du lịch, trao đổi cộng đồng, trao đổi chuyên môn, trao đổi kiểm tra sức khỏe thẩm mỹ y tế tạm hoãn thụ lý. Những người đã được phát giấp phép nhập cảnh vào Đài Loan sẽ bị hoãn lại. Nhưng trao đổi phòng dịch, điều trị y tế nhân đạo, đoàn thể trao đổi cộng đồng hay các đoàn đi cùng, dịch vụ trạm trao đổi chuyên môn, quản lý kinh doanh đầu tư (bao gồm các nhân viên đi cùng), sau khi thông qua kiểm duyệt nhân được phê chuẩn đến Đài Loan, cần phối hợp trong 14 ngày tự quản lý sức khỏe .

3. Du học sinh người Đại lục tạm hoãn đến Đài Loan từ hôm nay cho đến ngày 9 tháng 2

4. Các hoạt động giao lưu thương mại, ngoài các hoạt động đã được mời, điều động nội bộ các doanh nghiệp đa quốc gia (bao đồm cả những người đi cùng), tạm hoãn thụ lý; Những người đã được phát giấy phép nhập cảnh vào Đài Loan sẽ bị tạm hoãn. Những người đã được phê duyệt đến Đài Loan, thì cần phải phối hợp tự quản lý sức khoẻ trong 14 ngày.

5. Những phối ngẫu quay lại Đài Loan (bao gồm tỉnh Hồ Bắc), hạn chế việc cư trú, tự quản lý sức khỏe trong 14 ngày.

6. Chính sách ba thông: Đối với những người nhập cảnh từ Đại lục tạm hoãn thụ lý với những lý do bao gồm như : Trao đổi cộng đồng, trao đổi thương mại văn hóa nghệ thuật, học tập, du lịch đến các đảo Kim Mã Bằng; Những người đã được cấp giấp phép nhập cảnh vào Đài Loan sẽ bị hoãn lại

Nếu có vấn đề gì có liên quan cần hỏi, xin gọi đường dây phòng dịch bệnh miễn phí 1922 ( hoặc 0800-001922).

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không