:::

เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบอู่ฮั่นจากเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดได้กำหนดข้อจำกัดสำหรับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางมายังไต้หวัน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูล衛生福利部疾病管制署
ตี : 34
วันที่ : 2020/2/1
อัปเดต : 2020/2/1 下午 07:35:00

เหตุที่ในประเทศจีนมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดเมื่อวานนี้(25)จัดให้กระทรวงต่างๆเข้าร่วมปรึกษาหารือถึงมาตรการข้อจำกัดสำหรับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางมาไต้หวัน และได้ลงมติดังนี้:

1. ห้ามชาวจีนแผ่นดินใหญ่จากมณฑลหูเป่ยเข้าไต้หวัน

2. นอกเหนือจากมณฑลหูเป่ยแล้ว ทัวร์ท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนทางสังคม
การแลกเปลี่ยนวิชาการ
และการแลกเปลี่ยนทางแพทย์การตรวจสุขภาพเสริมสวยศัลยกรรมงดรับเรื่องเป็น
การชั่วคราว ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ชะลอการมาไต้หวันไปก่อน
แต่ผู้ที่ได้ใบอนุญาตรวมญาติหรือผู้ติดตาม
เจ้าหน้าที่ที่ประจำในไต้หวันมาพบปะแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน(รวมทั้งผู้ติดตาม) และผู้ที่เข้ารักษาเพื่อหลักมนุษยธรรม
ให้ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสเมื่อมีการแลกเปลี่ยนกันทางสังคม
ผู้ที่ผ่านการอนุญาตให้เดินทางมาไต้หวัน
ต้องร่วมมือจัดการเฝ้าระวังดูแลตนเองเป็นเวลา14วัน

3. นักเรียนนักศึกษาชาวจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 9
กุมภาพันธ์งดเข้าไต้หวันเป็นการชั่วคราว

4. การพบปะแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ นอกเหนือจากกิจกรรมด้านปฎิบัติการ
การสับเปลี่ยนภายในของพนักงานระหว่างประเทศ(รวมถึงผู้ที่ร่วมเดินทาง)แล้ว
งดรับการยื่นเรื่องชั่วคราว
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เข้าไต้หวันขอให้ชะลอการมาไต้หวันไปก่อน
ผู้ที่เข้ามาไต้หวันแล้ว ต้องร่วมมือจัดการเฝ้าระวังดูแลตนเองเป็นเวลา14วัน

5. คู่สมรสชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กลับมาไต้หวัน(รวมจากมณฑลหูเป่ย)
ให้จำกัดอยู่ภายในเคหะสถาน กักจัดการเฝ้าระวังดูแลตนเองเป็นเวลา14วัน

6. ส่วนการคมนาคม3ทางย่อยหรือเรียกเสี่ยวซานถง:
งดรับเรื่องจากชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่จะขอเข้ามา(รวมถึงการพบปะแลกเปลี่ยนกัน
ทางสังคม การแลกเปลี่ยนทางศิลปะธุรกิจ การศึกษาต่อ การท่องเที่ยว)
มายังจินเหมิน หมาจู่ หรือเผิ่งหูทางเสี่ยวซานถงเป็นการชั่วคราว
สำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเข้าไต้หวันให้ชะลอการมาไต้หวันไปก่อน

หากมีปัญหาข้อสงสัย
กรุณาสอบถามรายละเอียดฟรีสายด่วนป้องกันโรคระบาด1922(หรือ 0800-001922)

Was this information helpful? Yes    No