:::

เดินทางเข้าออกประเทศสะดวกรวดเร็ว กระทรวงมหาดไทยไต้หวันเปิดตัว “แผนอำนวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมืองช่วงเทศกาลตรุษจีน 566”

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูล內政部移民署
ตี : 12
วันที่ : 2020/1/20
อัปเดต : 2020/1/22 上午 11:17:00

เพื่อตอบสนองต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน กระทรวงมหาดไทยของไต้หวันได้เปิดตัว “แผนอำนวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมืองช่วงเทศกาลตรุษจีน 566” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างสะดวกรวดเร็วในช่วงเทศกาลตรุษจีน นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได้เตือนประชาชนห้ามนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เข้าไต้หวันเด็ดขาด รวมทั้งใส่ใจกับความสะอาดของอาหารที่รับประทาน และช่วยกันป้องกันโรคระบาดจากต่างประเทศด้วย กระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า “แผนอำนวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมืองเทศกาลตรุษจีน 566” ประกอบไปด้วยมาตรการสำคัญ 3 ประการคือ “การเปิดใช้งานระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ 5 แห่งพร้อมกัน”,“บริการด้านการตรวจคนเข้าเมือง 6 รายการ”และ“การแจ้งเตือน 6 รายการเมื่อเดินทางออกนอกประเทศ” สำหรับ “การเปิดใช้งานระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ5แห่งพร้อมกัน”ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน อาคารผู้โดยสารที่ 1 และ 2, ท่าอากาศยานนานาชาติซงซาน,ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง และท่าเรือสุยโถว์จินเหมิน มีการเพิ่มระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติรุ่นใหม่อีก 33 เครื่อง ซึ่งมีระบบ AI ระบบจดจำใบหน้า และคำแนะนำการใช้งานมากกว่า 40 ภาษาด้วย เป็นการมอบประสบการณ์การใช้งานใหม่ล่าสุดให้กับชาวไต้หวัน ในขณะเดียวกันชาวต่างชาติก็ได้ใช้งานสำหรับการเดินทางออกนอกไต้หวัน ทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางมีความสะดวกมากขึ้น สำหรับ “บริการด้านการตรวจคนเข้าเมือง 6 รายการ”ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยจะเพิ่มกล่องคืนWiFi เค้าน์เตอร์บริการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับผู้พิการ เค้าน์เตอร์บริการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับทารกและเด็กที่เดินทางมากับพ่อแม่ เค้าน์เตอร์บริการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับที่บินที่กำลังจะออกเดินทาง การเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยสัมภาระให้ครบทุกเค้าน์เตอร์ และจะมีการมอบอั่งเปาต้อนรับปีหนูให้กับผู้โดยสารด้วย ซึ่งนอกจากจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจคนเข้าเมืองให้มีความรวดเร็วแล้ว ยังมีการสร้างบรรยากาศให้มีความเป็นเทศการตรุษจีนให้กับผู้โดยสารอีกด้วย ส่วน “การแจ้งเตือน 6 รายการเมื่อเดินทางออกนอกประเทศ”สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเตือนประชาชนว่า ก่อนเดินทางออกนอกประเทศต้องตรวจสอบหนังสือเดินทางและวีซ่าว่าหมดอายุหรือไม่ สำหรับผู้ชายชาวไต้หวันที่เกิดตั้งแต่ปี 2001 และยังไม่ได้เข้ารับการเกณฑ์ทหาร จะต้องของใบอนุญาติการเดินทางออกนอกประเทศก่อนเดินทางด้วย การเดินทางมายังสนามบินควรใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เดินทางมาเช็คอินก่อนเวลา ใช้งานระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติเพื่อความรวดเร็วในการเข้าออกประเทศ ให้ความร่วมมือในมาตรการการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและระวังการติดเชื้อโรคปอดบวมหวู่หั่นด้วย กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังคงมีการแพร่ระบาดในจีน อีกทั่งในช่วงนี้ยังมีโรคปอดบวมหวู่หั่นแพร่ระบาด กระทรวงมหาดไทยจะร่วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานด้านการป้องกันโรคระบาด จึงขอเตือนประชาชนอย่านำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เข้ามาไต้หวันเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนลงโทษ

查驗通關系統

2020移民署紅包

Was this information helpful? Yes    No