:::

လက္သစ္ေမေမသတိၿပ ုပါ!ကေလးတစ္ခ်ိန္လံုးငိုရင္ ဘယ္လိုနွစ္သိမ္႔ရမလဲ။

Label
LocationTaiwan
Hit : 17
Date : 2019/12/23
Updated : 2019/12/27 下午 04:07:00

ငိုေနေသာကေလးနွင္႔ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ေၿဖရွင္းမည္႔နည္းလမ္းေတြကဘာေတြလဲ။

ဦးဆံုးလအနည္းငယ္တြင္ သင္႔ကေလးငိုတာကိုခ်က္ခ်င္းသင္႔ေလွ်ာ္ေသာတုန္႔ၿပန္ၿခင္းက အလို လိုက္ ပ်က္စီးေစမည္မဟုတ္ပါ။ သူကဗိုက္ဆာ၊အရမ္းပူ(သုိ႔)ေအး၊ အနွီးလဲေပးသင္႔လား ဆိုတာ ကို သင္ဆံုးၿဖတ္ပါ။ အကယ္၍ အဲ႔လိုမဟုတ္ရင္ 10စကၠန္႔ေစာင္႔၍ သူကိုယ္တိုင္သက္သာေအာင္ လုပ္မလားဆိုတာကိုၾကည္႔ပါ။မရလွ်င္ အရင္သက္သာသည္႔အတိုင္းလုပ္ပါ။

ကေလးငိုသည္႔အခါ ေၿဖရွင္းသည္႔နည္းလမ္း
●သင္႔မ်က္နွာကို သူ႔အားၿပပါ
●သူ႔ကို ေခ်ာ႔ေမာ႔နူးညံ႔စြာေၿပာပါ
●လက္ကိုသူ႔ရဲ႔ဗိုက္ေပၚတင္ပါ
●ကေလးလက္ေမာင္းကိုရင္ဘတ္ေရွ႔တြင္ ေကြး၍ၾကက္ေၿခခတ္ထားပါ
●ကေလးကိုသက္သာစြာပတ္လိုက္ပါ
●ကေလးကို ေပြ႔ယူပါ
●နူးည႔ံစြာ လႈပ္ရွားေပးပါ

ဤနည္းလမ္းမ်ား မသက္သာပါက နို႔တိုက္ေကၽြးၾကည္႔ပါ။နုိ႔တုိက္စဥ္ ကေလးစုိ႔ရတာ ေသခ်ာလား ဂရုစိုက္ပါ;ကေလးအားတစ္ၾကိမ္တည္း ရင္သားတစ္ဖက္ သက္သာသည္ထိ ဆက္၍စို႔ခိုင္းပါ၊ လံုေလာက္သည္႔နို႔စို႔ပါေစ၊ ေနာက္တစ္ခါ နို႔တိုက္လွ်င္ အၿခားရင္သားကိုစုိ႔ပါေစ။

ေန႔စဥ္ကေလးနွစ္သိမ္႔နည္းလမ္းမ်ား
အခ်ို႔ေသာ ပံုမွန္အသံ(သုိ႔)လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ သင္႔ကေလးကို နွစ္သိမ္႔ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေစသည္၊ သင္စမ္းသပ္ၾကည္႔နိုင္သည္။
1. ကေလးကိုရင္ဘတ္ေပၚတြင္ေပြ႔ထားပါ၊ ဦးေခါင္းကို ေစာင္႔ေရွာက္သူလည္ေခ်ာင္းတြင္ မွီထား၍ ညင္သာစြာလႈပ္ခါၿပီးစကားေၿပာေပးပါ။(အေဖလုပ္တာအထူးထိေရာက္)

2.ကေလးမ်က္နွာကိုနွိမ္႔ထားပါ၊ ကိုယ္ကိုလူၾကီးလက္ေမာင္းေပၚတြင္ေမွာက္ထားၿပီး အစာအိမ္ ကို ညင္သာစြာနွိပ္ပါ။

3.လူၾကီးထိုင္၍ ကေလး2ပံုစံကဲ႔သုိ႔ လူၾကီးေပါင္ေပၚတြင္ လဲေလ်ာင္းေစၿပီးညင္သာစြာေနာက္ေက်ာ ကိုနိွပ္နယ္(သို႔)တင္ပါးကိုပုတ္ေပးပါ။မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစ ေလထိုးေနေသာကေလးအတြက္ သင္႔ အမွားမဟုတ္ဆိုတာ သင္နားလည္ရမည္။စိတ္ကိုေလွ်ာ႔ခ်ပါ၊ သင္၏အိမ္မႈကိစၥကို ရိုးရွင္းပါေစ၊ ကေလးအိပ္စဥ္ သင္လည္းအနားယူပါ။ အမ်ားစုမွာ လအနည္းငယ္ၾကာတြင္ တိုးတက္လာလိမ္႔ မည္။

ေကာ္ဖီလက္ဖက္ရည္ကိုေလွ်ာ႔ခ်ၿခင္းနွင္႔ ေဆးလိပ္ေသာက္ၿခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ
ေကာ္ဖီလက္ဖက္ရည္ေလွ်ာ႔ခ်ၿခင္း(သုိ႔)အၿခား ေကာ္ဖီကဲ႔သုိ႔ကဖိန္းဓါတ္ပါေသာ ေဖ်ာ္ရည္(ဥပမာ -ကိုလာ)။ အကယ္၍ မိခင္ကေဆးလိပ္ေသာက္ရမည္ဆိုပါက ေဆးလိပ္ပမာဏေလွ်ာ႔ခ်ရန္နွင္႔ ; နို႔တိုက္ၿပီးေနာက္ေသာက္ရန္ အၾကံ ၿပ ုသည္။ နို႔မတိုက္မွီ(သို႔)နို႔တိုက္စဥ္မေသာက္ပါနွင္႔။ အိမ္ သားမ်ားအား ကေလးရိွသည္႔အခန္းထဲတြင္ ေဆးလိပ္မေသာက္ေစရပါ။

နြားနို႔ေသာက္ၿခင္းကိုရပ္တန္႔ဖို႔ ၾကိ ုးစားပါ
နြားနို႔ေသာက္ၿခင္းကိုရပ္တန္႔ဖိုၾကိ ုးစားပါ၊ အၿခားနို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားနွင္႔ ဓါတ္မတည္႔သည္႔အစား အစာမ်ား(ပဲအမ်ိုးအစား၊ေၿမပဲ၊ဥ) ကို မစားပါကအကူူညီရနိုင္သည္။ထိုကဲ႔သုိ႔ေသာ အစားအစာ ကို တစ္ပတ္မွ်ရပ္တန္႔ပါ၊ အကယ္၍ သင္႔ကေလးအငိုေလွ်ာ႔ပါက ဆက္လက္ေရွာင္သင္႔သည္။ အကယ္၍ ကေလးသည္ယခင္အတိုင္းငိုပါက ထိုအစာသည္ငိုယိုၿခင္း၏အေၾကာင္းရင္းမဟုတ္ပါ။ တခါတရံ လူေၿပာင္းေပြ႔ၿခင္းက ကေလးကိုပိုနွစ္သိမ္႔ရန္လြယ္ကူသည္။အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ မိခင္နို႔နံ႔ကိုမရေသာေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား:「အမ်ိုးသားက်န္းမာေရးဌာန မိခင္ေစာင္႔ေရွာက္ေရး ဝက္ဘ္ဆိုက္ မိခင္အသိပညာသီးသန္႔က႑

Was this information helpful? Yes    No