:::

ဗီယက္နမ္နိုင္ငံသားသစ္ညီအမမ်ားဝမ္းနည္းဖြယ္အေၿခအေနကိုေရးသည္ လ.ဝ.က. စာေပ၏ပထမဆုကို ရရိွခဲ႔သည္

Label
LocationTaiwan
ဗီယက္နမ္နိုင္ငံသားသစ္ညီအမမ်ားဝမ္းနည္းဖြယ္အေၿခအေနကိုေရးသည္ လ.ဝ.က. စာေပ၏ပထမဆုကို ရရိွခဲ႔သည္
ဗီယက္နမ္နိုင္ငံသားသစ္ညီအမမ်ားဝမ္းနည္းဖြယ္အေၿခအေနကိုေရးသည္ လ.ဝ.က. စာေပ၏ပထမဆုကို ရရိွခဲ႔သည္
Hit : 12
Date : 2019/11/4
Updated : 2019/11/11 下午 04:21:00

ဗီယက္နမ္နိုင္ငံသားသစ္ခ်ိန္စစ္ေကြ႔သည္ လ.ဝ.က.စာေပဆု 6ၾကိမ္ေၿမာက္ ပထမဆုကိုရရိွ သည္၊ လက္ရာ「အဲ႔ဒီနွစ္,ေမဟြားပြင္႔」အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင္႔ စိတ္ေရာဂါခံစား ေန ရသည္႔နုိင္ငံသားသစ္ကို ေရးသားေဖာ္ၿပသည္၊ ကေလးမ်ားနွင္႔ခြဲ၍ ဗီယက္နမ္သို႔အတင္းအဓမၼ ၿပန္ပို႔ခံရသည္၊ခ်ိန္စစ္ေကြ႔က တစ္ၿမိ ု႔တည္းညီအမမ်ား၏ရက္စက္မႈ အေတြ႔အၾကံ ုမ်ားေရးခဲ႔ၿပီး လူအမ်ားနားလည္နိုင္လိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္းေၿပာၾကားခဲ႔သည္

6ၾကိမ္ေၿမာက္လ.ဝ.က.စာေပဆိုင္ရာဆုခ်ီးၿမွင္႔ပြဲကို ယေန႔က်ားယိခရိုင္ အားလီစန္း အမ်ိုးသား သစ္ေတာအပန္းေၿဖေနရာ ရွမ္းလင္စိန္မုရင္ၿပင္တြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။ပထမဆုကို ခ်ိန္စစ္ေကြ႔ ၏ 「အဲ႔ဒီနွစ္,ေမဟြားပြင္႔」လက္ရာၿဖင္႔ရရိွခဲ႔သည္။

ခ်ိန္စစ္ေကြ႔ ဆုရသည္႔ခံစားခ်က္ကိုေၿပာရာတြင္ ဗီယက္နမ္ညီအမမ်ား ထိုင္ဝမ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္မလြယ္ပါ။သူမက ဤဇာတ္လမ္းမွတဆင္႔ နုိင္ငံသားသစ္မ်ား၏ အေၿခအေနကို လူအမ်ားပိုမိုသိရိွရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။

ခ်ိန္စစ္ေကြ႔သည္2015ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္ဝမ္သို႕လက္ထပ္၍ေရာက္လာၿပီးေနာက္ တစ္ၿမိ ု႔တည္း ညီအမမ်ားစြာ၏ရက္စက္မႈကိုၾကားခဲ႔သည္။ ေက်ာင္းအပ္ေနာက္ဆံုးရက္ မတုိင္မီ2ရက္တြင္ စတင္ေရးသားခဲ႔သည္။ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာစိတ္ထဲတြင္ၿမ ုပ္နွံထားေသာ ဤပံုၿပင္စာသား၊ ဆံုးရံႈးသြား ေသာဘဝကို အသံတိတ္တိုင္ၾကားၿခင္းၿဖင္႔အစားထိုးသည္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွလူမ်ား မည္သည္႔ ေနရာမွလာသည္ၿဖစ္ေစ ၾကင္နာၾကရန္ ကၽြနု္ပ္ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။

「အဲ႔ဒီနွစ္,ေမဟြားပြင္႔」ခ်ိန္စစ္ေကြ႔၏ဇတ္လမ္းကို အေၿခခံ၍ဗီယက္နမ္ေတာင္ပိုင္းေရၿမိ ု႔ ေနာက္ ခံ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ မည္သူ႔ကိုမွ်ခ်စ္ၿမတ္နို္းၿခင္းမရိွေသာ္လည္း ဘဝပူၿပင္းခဲ႔သည္။ ဇတ္ လမ္းက ဘဝနွစ္ခုနွင္႔အမ်ိုးသမီးမ်ိုးဆက္ နွစ္ဆက္လံုးရဲ႔နာက်င္မႈကို ေၿပာၿပခဲ႔သည္၊ အေမနွင္႔ သူ႔သမီး အခက္အခဲေတြနွင္႔ဘဝကို စြန္႔လြတ္ခဲ႔သည္။

1987ခုနွစ္တြင္ေမြးသည္႔ခ်ိန္စစ္ေကြ႔ ဗီယက္နမ္ေၿမာက္ပိုင္းထိုက္ဖ်င္ၿပည္နယ္မွလာ၍လက္ရိွ ဖ်င္တုုန္းတြင္ေနထိုင္ၿပီးဗီယက္နမ္စားေသာက္ဆိုင္ဖြင္႔ထားသည္။ခင္ပြန္းသည္က ငါးေမြးၿမူေရး လုပ္ငန္းကိုေလ႔လာ၍ဗီယက္နမ္တြင္အလုပ္လုပ္ၿပီးေနာက္ သူတို႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ၿဖစ္လာသည္ လက္ထပ္ကေလးေမြးၿပီးဗီယက္နမ္တြင္ေနထုိင္လိမ္႔မည္ဟုထင္ခဲ႔ၾကသည္၊ သို႔ေသာ္ငါးေမြးၿမ ူ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက်ဆင္းလာေသာေၾကာင္႔ ခင္ပြန္းနွင္႔အတူ ထိုင္ဝမ္သို႔ၿပန္လာခဲ႔သည္။

ခ်ိန္စစ္ေကြ႔ ကိုယ္တိုင္လုပ္ခ်င္စိတ္ရိွၿခင္း၊ လြန္ခဲ႔ေသာ4နွစ္ကအေၾကာင္းေၿပာ၊ ကိုယ္တိုင္ထိုင္ဝမ္ ေနထိုင္မႈဘဝအေတြ႔အၾကံ ုေပါင္းစည္းရန္၊ ကၽြန္းေပၚရိွေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားညီအမ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ပံုၿပင္မ်ားက သက္ေသခံခဲ႔သည္။「ၾကိ ုစား」、「နားလည္」、「သည္းခံ」ဤ3ခ်က္ကို သင္ယူ ခဲ႔ရသည္။

ခ်ိန္စစ္ေကြ႔ေၿပာတယ္ ကိုယ္တိုင္စိတ္ကူးယဥ္တတ္သူ၊ ေပ်ာ္လြယ္ဝမ္းနည္းလြယ္သူပါ။ ဒါေၾကာင္႔ က်မရဲ႔ခံစားခ်က္ေတြကို ေပါက္ထြက္တဲ႔ပိုက္အၿဖစ္မၾကာခဏေရးေလ႔ရိွသည္။ဒါေပမဲ႔ ဒီတစ္ခါ ကိုယ္႔ဘာသာကိုယ္မေရးခ်င္ဘူး၊ ညီအမေတြရဲ႔ပံုၿပင္ေတြကိုလည္းနားမေထာင္ခ်င္ဘူး၊ သူတို႔ ေတြနဲ႔သာ ငိုနိုင္ပါသည္။

သူမက:「ဒီဇာတ္လမ္းကိုက်မေရးခဲ႔တယ္၊ ငါတို႔အတူတကြနားလည္ၿပီးသည္းခံနိုင္မယ္ေမွ်ာ္လင္႔ ပါတယ္၊ ဒီခ်စ္လွစြာေသာ ကၽြန္းေပၚတြင္ အားယြဲ႔ကဲ႔သို႔ေသာဝမ္းနည္းဖြယ္သီခ်င္းမ်ား ထပ္မေပၚ ေစရန္ အတူတကြ ဂရုစိုက္ကူညီၿခင္းကပိုေကာင္းသည္။

ခ်ိန္စစ္ေကြ႔ က ထိုင္ဝမ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းလက္ရိွၾကိ ုးပမ္းအားထုတ္မႈ၊ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား၊လုပ္သား မ်ား ေနထိုင္မႈဘဝ ပိုမိုလြယ္ကူစြာေပါင္းစပ္နိုင္မည္။「အဲ႔ဒီနွစ္,ေမဟြားပြင္႔」ဇတ္ေကာင္ အားယြဲ႔ရဲ႔ဝမ္းနည္းဖြယ္ အေၿခအေနကို သူမထပ္မံ မၾကည္႔လိုေတာ႔ေၾကာင္းယံုၾကည္သည္။ (အယ္ဒီတာ:က်န္းရာက်င္႔)

Was this information helpful? Yes    No