:::

ขั้นตอนการกำจัดยาหมดอายุ

1.ยาหมดอายุ(ยาทั่วไป) ประชาชนสามารถจัดการเองตามขั้นตอน:(1)เทยาน้ำลงถุงซิป→(2)นำขวดยาเขย่าน้ำ แล้วเทน้ำที่ล้างเทลงในถุงซิปเช่นเดียวกัน →(3)นำยาเม็ดออกจากซองถุงยา ซองอลูมิเนียมฟอยด์และอื่นๆ→(4)นำยาเม็ดทั้งหมดเทลงไปในถุงซิป→(5)นำกากใบชา,กากกาแฟที่ชงแล้วหรือกระดาษเช็ดมือที่ใช้แล้ว เอามาใส่รวมกับยาน้ำหรือยาเม็ด→(6)ปิดถุงซิปให้สนิทแล้วทิ้งลงถังขยะทั่วไป(การกำจัดขยะภายในประเทศส่วนใหญ่ใช้วิธีการเผาที่อุณหภูมิสูง สอดคล้องกับหลักการการกำจัดยา)→(7)ถุงยาหรือขวดยาที่สะอาดใช้วิธีการรีไซเคิลตามวัสดุที่ทำ

2.ยาต้านมะเร็งที่หมดอายุ แนะนำให้นำกลับไปยังโรงพยาบาลเดิมที่จ่ายยามาเพื่อทำการกำจัดยา

Was this information helpful? Yes    No