:::

อินเตอร์เฟสสองภาษามีประโยชน์ แรงงานโอนเปลี่ยนยิ่งสะดวก!

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูล勞動部勞動力發展署
ตี : 106
วันที่ : 2019/10/3
อัปเดต : 2019/10/29 下午 04:19:00

เพื่อให้แรงงานเข้าใจถึงการยื่นเรื่องขอโอนเปลี่ยนนายจ้างหรือกรณีรับเรื่องทำงานและคำประกาศ อีกทั้งส่งเสริมความสามัคคีทางด้านแรงงานสัมพันธ์และลดข้อพิพาท กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งอินเตอร์เฟสหลายภาษา“พื้นที่เฉพาะแรงงานโอนเปลี่ยนนายจ้าง”นับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม 2019 เป็นต้นมาได้เปิดใช้ออนไลน์อย่างเป็นทางการ ให้แรงงานสามารถค้นหาสอบถามยื่นเรื่องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงนายจ้างหรือจัดการกรณียื่นเรื่องทำงาน และข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างใหม่ที่สนใจจะจ้างงานต่อ ให้แรงงานที่จะโอนเปลี่ยนนายจ้างใหม่มีความสะดวกยิ่งขึ้น

Was this information helpful? Yes    No