:::

ဒုကၡကိုသတၱိရိွရိွရင္ဆိုင္ ဗီယက္နမ္ေမေမ ခ်ိန္ခ်ံုးလွ်ံု စံၿပေမေမ ေရြးခ်ယ္ခံရ။

Label
LocationTaiwan
ဒုကၡကိုသတၱိရိွရိွရင္ဆိုင္ ဗီယက္နမ္ေမေမ ခ်ိန္ခ်ံုးလွ်ံု စံၿပေမေမ ေရြးခ်ယ္ခံရ။
ဒုကၡကိုသတၱိရိွရိွရင္ဆိုင္ ဗီယက္နမ္ေမေမ ခ်ိန္ခ်ံုးလွ်ံု စံၿပေမေမ ေရြးခ်ယ္ခံရ။
Hit : 10
Date : 2019/10/18
Updated : 2019/10/29 下午 03:22:00

ဖ်င္တုန္းခရိုင္အစိုးရ 5ရက္ေန႔ ဒီနွစ္စံၿပမိခင္ကိုခ်ီးက်ူးသည္။ ၾကီိးက်ယ္ၿမင္႔ၿမတ္ေသာမိခင္ စုစုေပါင္း52ဦးအနက္ ဗီယက္နမ္မွလက္ထပ္၍ထိုင္ဝမ္သို႔ေရာက္လာသည္မွာ18နွစ္ရိွသည္႔ ခ်ိန္ခ်ံုးလွ်ံုသည္ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာသား၊ ေနမေကာင္းသည္႔ခင္ပြန္းတို႔နွင္႔အၿမဲတမ္း သတၱိ ရိွရိွ ရင္ဆိုင္ခဲ႔သည္။

ဒီနွစ္ထိုင္ဝမ္မီးထြန္းပြဲေတာ္တြင္ အလင္းဆံုးက နိုင္ငံသားသစ္အမ်ိုးသမီးမ်ားပန္းပုရဲ႔ 「ပင္လယ္နတ္သမီး」,「နတ္သမီး」ပင္လယ္ကိုၾကည္႔၍ေခါင္းေပၚလက္တင္ၿပီးစဥ္းစားသည္၊ နုိင္ငံသားသစ္ေမေမအမ်ားစုမ်က္ရည္က်တာကိုၿမင္ခဲ႔သည္။နိုင္ငံသားသစ္ေမေမမ်ား နုိင္ငံၿခား တိုင္းၿပည္သို႔ လက္ထပ္လာၿပီးေနထိုင္မႈဘဝ အခက္အခဲမ်ားစြာရင္ဆိုင္ရသည္၊ တၿခားအရာေတြ ထက္ပိုၿပီးေထာက္ပံ႔ေပးဖို႔လုိအပ္သည္၊ ဖ်င္တုန္းအမ်ိုးသမီးအခြင္႔အေရးဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးအသင္း ဒီနွစ္ အထူးေထာက္ခံသည္႔ ခ်ိန္ခ်ံုးလွ်ံု အဆိုပါအေကာင္းၿမင္ရဲရင္႔သည္႔ ဗီယက္နမ္မိခင္သည္ စံၿပမိခင္ အၿဖစ္လက္ခံရရိွသည္။

ခ်ိန္ခ်ံုးလွ်ံု ထိုင္ဝမ္သုိ႔လက္ထပ္လာသည္မွာ18နွစ္နွင္႔ကေလး3ေယာက္ရိွ၊ သား အၾကီးသည္ ၿပင္းထန္ေသာအထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာသည္၊ မည္သည္႔ဘာသာစကားမွ် မတတ္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း မိမိကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ကြဲၿပားၿခားနားေသာေစာင္႔ေရွာက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုရင္ဆိုင္ဖို႔ မသိလွ်င္ေမး၊ ေလ႔လာခဲ႔ရသည္။

တစ္ခါက ကေလးစိတ္မတည္ၿငိမ္ၿပီးအိမ္မွာေအာ္ဟစ္ေနသည္။အၿခားမိသားစုဝင္မ်ား အေနွာင္႔အယွက္ၿဖစ္ၿပီးအိပ္မေပ်ာ္မွာစိုး၍ ဆိုင္ကယ္စီးၿပီးတစ္ညလံုးလမ္းေပၚမွာ၊ ေမာလာရင္ ဆိုင္ထဲခဏဝင္နား၊ မိုးလင္းမွမနက္စာဝယ္ၿပန္လာၿပီး ခင္ပြန္းအလုပ္တက္ရန္နွင္႔ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ရန္ ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးသည္။

ကေလး5တန္းေရာက္သည႔္အခါ ရုတ္တရက္ မိမိဦးေခါင္းနွင္႔မ်က္နွာကိုရိုက္၊ ဒဏ္ရာရတာ ေတာင္မွ ခ်ိန္ခ်ံုးလွ်ံု ေကာင္းရံႈဆရာဝန္ထံသုိ႔ေခၚေဆာင္သြားသည္။လူမႈသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ကူညီမႈၿဖင္႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအသံုးစရိတ္ၿပႆနာမ်ားေၿဖရွင္းခဲ႔ေသာ္လည္း ကေလးက်န္းမာ ေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈကို လက္မေလွ်ာ႔ခဲ႔ပါ။

အစက ေယာက်ာ္းအစာေကၽြးစက္ရံုအလုပ္နွင္႔ကိုယ္တုိင္အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ကို အားထားခဲ႔ရာ မေမွ်ာ္လင္႔ပဲ လြန္ခဲ႔ေသာ2နွစ္က ခ်ိန္ခ်ံုလွ်ံု၏ေယာက်ာ္းသည္ ေရရွည္အလုပ္ ဖိအားေၾကာင္႔ ေက်ာရိုးအာရံုေၾကာကိုထိခိုက္၍ သြက္ခ်ာပါဒနီးပါးၿဖစ္ခဲ႔သည္။ ခ်ိန္ခ်ံုလွ်ံုအား ေလးလံေသာ မိသားစုေစာင္႔ေရွာက္မႈဖိအား ေပးခဲ႔သည္။

ၾကီးေလးေသာမိသားစုတာဝန္ရိွေသာ္လည္း မိသားစုနွင္႔အတူ မၾကာခဏ ခရီးထြက္ သည္။ ကံၾကမၼာကိုလည္း အေကာင္းၿမင္၍ ဘယ္ေတာ႔မွ မိသားစုက်န္းမာေရးနွင္႔ေစာင္႔ေရွာက္မႈ မ်ားကို ညည္းညူ(သို႔)အရံႈမေပးပါ။

ခ်ိန္ခ်ံုးလွ်ံဳကေၿပာ သူမပင္ပန္းသည္ဟုခံစားရခ်ိန္ရိွေပမယ္႔လည္း မိမိသားသမီးကိုအရံႈးမေပးခဲ႔ ပါ။

Was this information helpful? Yes    No