:::

Liều thuốc (PrEP) mang tính phòng tránh trước khi phát bệnh vi rút HIV

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệu衛生福利部
Liều thuốc (PrEP) mang tính phòng tránh trước khi phát bệnh vi rút HIV
Liều thuốc (PrEP) mang tính phòng tránh trước khi phát bệnh vi rút HIV
Lượt : 42
Ngày : 2019/10/18
Cập nhật : 2019/10/29 下午 02:21:00

Liều thuốc (PrEP) mang tính phòng tránh trước khi phát bệnh vi rút HIV là chiến lược mới nhất của ý kiến phòng tránh vi rút HIV năm 2015 của tổ chức y tế thế giới. Do số người nhiễm vi rút HIV truyền nhiễm nguy hiểm cao tiếp tục gia tăng với tốc độ cao. Mà không phải mỗi người đều có thể tiếp tục sử dụng bao cao su hay tự chủ bạn mình phòng tránh truyền nhiễm mang tính tự lựa chọn. Do vậy, nhằm vào nhu cầu nhóm cộng đồng (như hành vi thường xuyên quan hệ mà lại không sử dụng bao cao su, bạn tình người bị nhiễm bệnh v.v...), PrEP thông qua nghiên cứu chính xác, xác nhận là một phương pháp khác phòng tránh truyền nhiễm vi rút HIV, có thể làm mức truyền nhiễm giảm tới mức thấp nhất.
Phòng kiểm soát dịch bệnh với bệnh HIV– Maoda nói với bạn “Thuốc PrEP đối với chuẩn bị phòng tránh bệnh” (Công ty trách nhiệm hữu hạn Wooliti Animation Studio năm 2016), video hoạt hình tuyên truyền có thể vào trang web xem. Các thông tin có liên quan dùng thuốc mang tính dự phòng trước khi phát AIDS, có thể tra cứu trên trang web phòng kiểm soát dịch bệnh của bộ phúc lợi y tế.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không