:::

รู้จักกับโรควัณโรค

รู้จักกับโรควัณโรค
รู้จักกับโรควัณโรค

เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย กัมพูชา ฟิลิปปินส์และจีน เป็นประเทศที่องค์การอนามัยโลก(WHO)ประกาศให้เป็นกลุ่มประเทศที่มีภาระวัณโรคสูง(Tuberculosis High Burden Country)

“พบโรคเร็ว รักษาประจำ”เป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันรักษาโรควัณโรค หากไอติดต่อกันนานกว่า2-3สัปดาห์ ควรเข้าพบแพทย์ทำการรักษา ยืนยันว่าป่วยเป็นโรควัณโรคหรือไม่ เพื่อจะได้รับการวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่เหมาะสม เกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลโรควัณโรค กรุณาพิจารณาได้จากเวอร์ชั่นหลายภาษา“รู้จักกับโรควัณโรค”ใบปลิว(หน้าแรก,หน้าหลัง) และภาพแอนิเมชั่น“7สิ่งเกี่ยวกับการตั้งครรภ์”

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรควัณโรค โทรสอบถามที่กรมควบคุมโรค เบอร์1922หรือ0800-001922

Was this information helpful? Yes    No