:::

Đường dây chuyên tư vấn giáo dục gia đình thành phố đào Viên

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệu桃園市政府
Đường dây chuyên tư vấn giáo dục gia đình thành phố đào Viên
Đường dây chuyên tư vấn giáo dục gia đình thành phố đào Viên
Lượt : 78
Ngày : 2019/10/18
Cập nhật : 2019/10/28 下午 05:21:00

Đối với các quan hệ vợ chồng, nuôi dạy con cái, trao đổi giữa cha mẹ và con cái, quan hệ giữa người với người, điều chỉnh bản thân, quan hệ nam nữ, các vấn đề về gia đình v.v...đều có thể gọi theo đường dây chuyên tư vấn giáo dục gia đình「412-8185」, tình nguyện phụ đạo sức mạnh ủng hộ và bầu bạn do trung tâm giáo dục gia đình tư vấn. Giúp cho người dân tìm ra các phương pháp và phương thức xử lý tình hình có liên quan đến gia đình mình. Để mỗi tình hình đều trở thành những cơ hội và cơ hội chuyển đổi quan trọng trong gia đình.

Đường dây tư vấn giáo dục gia đình: 412-8185(điện thoại cầm tay xin ấn thêm 02)
Thời gian phục vụ:
Từ 09:00 – 12:00, 14:00-17:00, thứ hai đến thứ bảy
Tối 18:00 – 21:00 thứ hai đến thứ sáu

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không