:::

สายด่วนให้คำปรึกษาการศึกษาครอบครัวนครเถาหยวน

สายด่วนให้คำปรึกษาการศึกษาครอบครัวนครเถาหยวน
สายด่วนให้คำปรึกษาการศึกษาครอบครัวนครเถาหยวน

เช่น การอยู่ร่วมกันของสามีภรรยา การอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดา การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและบุตร ความสัมพันธ์ของบุคคล การคบกันระหว่างเพศ ปัญหาครอบครัว.....เป็นต้น สามารถสอบถามทางสายด่วนปรึกษาสอบถามการศึกษาครอบครัว“412-8185” โดยมีอาสาสมัครของศูนย์การศึกษาครอบครัวสนับสนุนเป็นแรงพลังสำหรับให้คำปรึกษาและคอยอยู่เป็นเพื่อน ช่วยเหลือประชาชนค้นหาวิธีจัดการกับสถานการณ์ในครอบครัวของตนเองได้มากขึ้น ให้ทุกสถานการณ์เป็นการพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสที่สำคัญของครอบครัว!

สายด่วนให้คำปรึกษาการศึกษาครอบครัว:412-8185(ใช้โทรศัพท์มือถือกรุณาเพิ่มหมายเลข02)

เวลาให้บริการ:
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9:00-12:00 น. , เวลา14:00-17:00น.
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลากลางคืน18:00-21:00 น.
(วันหยุดราชการจะใช้คำอธิบายแบบระบบเสียง)

Was this information helpful? Yes    No