:::

Trạm phúc lợi sinh sản

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệu勞動部
Trạm phúc lợi sinh sản
Trạm phúc lợi sinh sản
Lượt : 33
Ngày : 2019/10/17
Cập nhật : 2019/10/17 下午 04:51:00

Vì để cho các bạn lao động yên tâm nuôi dưỡng con cái, đồng thời cùng lúc vừa có thể chuyên tâm công việc và trách nhiệm gia đình, trong giai đoạn cuộc đời quan trọng cho các bạn lao động, thực ra chính phủ cung cấp rất nhiều phương thức bảo đảm và bảo vệ. Ví dụ, khi các bạn lao động nữ mang thai, được hưởng ngày nghỉ kiểm tra sản, nghỉ dưỡng thai, đổi công việc tương đối nhẹ nhàng, đảm bảo quyền lao động trong thời gian mang thai. Trong thời gian sinh đẻ, hưởng thụ nghỉ 8 tuần thai sản và lương trong thời gian nghỉ. Lao động nam thì có quyền lợi nghỉ phép cùng phụ sản. Ngoài ra bảo hiểm lao động trả chi phí sinh sản cho các bạn lao động nữ. Mà trong giai đoạn nuôi dưỡng con cái, các bạn lao động không phân chia giới tính đều có quyền được hưởng ngày nghỉ chăm sóc gia đình tạm dừng lương giữ công việc chăm sóc con trẻ. Cũng có thể theo quy định làm đơn xin hỗ trợ giữ việc không ăn lương nuôi con theo bảo hiểm việc làm. Hơn nữa trong giờ làm việc được hưởng thời gian vắt sữa cho con mỗi ngày. Đồng thời có thể làm đơn xin chủ bảo đảm giảm thời gian làm việc và điều chỉnh công việc do nuôi con. Ngoài ra, cũng động viên doanh nghiệp áp dụng phương thức thưởng có liên quan như đẩy mạnh thiết lập phòng cho con bú và nơi vui chơi dành cho trẻ. Nhằm làm giảm gánh nặng kinh tế trong cuộc sống và chăm sóc con cái trong thời gian sinh đẻ và nuôi dưỡng con cái cho các bạn lao động.

Thông tin chi tiết: https://www.mol.gov.tw/23323/23325/#23443

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không