:::

สถานีสวัสดิการสังคมภาวะเจริญพันธุ์

สถานีสวัสดิการสังคมภาวะเจริญพันธุ์
สถานีสวัสดิการสังคมภาวะเจริญพันธุ์

เพื่อให้เพื่อนแรงงานต่างชาติได้วางใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดา และเวลาเดียวกันสามารถดูแลรับผิดชอบทั้งเรื่องงานและครอบครัวสำหรับช่วงเวลาชีวิตที่สำคัญที่สุดของเพื่อนแรงงานต่างชาติ ความจริงแล้วรัฐบาลมีมาตรการป้องกันและรับประกันให้หลายอย่าง อาทิ เมื่อเพื่อนสตรีแรงงานต่างชาติตั้งครรภ์ สามารถขอลาคลอด ขอลาพักดูแลหลังคลอด และขอเปลี่ยนมาทำงานที่ไม่หนักแทน ระหว่างการตั้งครรภ์จะรับประกันสิทธิการทำงาน ในช่วงของการคลอดบุตร ขอลาพักหลังคลอดได้8สัปดาห์พร้อมทั้งได้รับเงินเดือน สำหรับผู้ชายยังสามารถได้รับสิทธิขอลาเป็นเพื่อนคลอด นอกจากนี้ประกันแรงงานออกค่าทำคลอดให้กับสตรีแรงงานต่างชาติ และในระหว่างการเลี้ยงดูบุตรธิดา เพื่อนแรงงานไม่แบ่งแยกเพศมีสิทธิขอลาพักดูแลบุตรหลังคลอดโดยรักษาตำแหน่งงานไว้แต่ไม่รับเงินเดือน ยิ่งกว่านี้ยังสามารถยื่นขอเบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือตามระเบียบข้อบังคับการรับประกันจ้างงานดูแลบุตรธิดาหลังคลอดรักษาตำแหน่งงานไว้ไม่รับเงินเดือนได้อีกด้วย และระหว่างการทำงาน ทุกวันจะจัดเวลาสำหรับให้(ปั๊ม)น้ำนมแม่ อีกทั้งมีหลักประกันที่สามารถยื่นขอต่อนายจ้างเนื่องจากต้องดูแลทารกให้ลดหรือปรับเปลี่ยนเวลาการทำงาน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้บริษัทโรงงานจัดห้องให้(ปั๊ม)น้ำนมบุตร เพื่อเป็นการบรรเทาภาระทางด้านเศรษฐกิจการใช้ชีวิตและการดูแลระหว่างการคลอดและการเลี้ยงดูบุตรให้กับเพื่อนแรงงานต่างชาติ

รายละเอียดข้อมูล:https://www.mol.gov.tw/23323/23325/#23443

Was this information helpful? Yes    No