:::

Trang tra cứu số Hóa đơn

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệu財政部
Trang tra cứu số Hóa đơn
Trang tra cứu số Hóa đơn
Lượt : 20
Ngày : 2019/10/17
Cập nhật : 2019/10/17 下午 04:25:00

Sổ số hóa đơn với giải triệu đồng có 15 nhóm, giải 2000 đồng có 15 nghìn nhóm. Bắt đầu từ tháng 9-10 năm 2019 tăng thêm giải 500 đồng có 400 nghìn nhóm. Mỗi kỳ lên đến 245 triệu. Tiền hóa đơn, thêm một cơ hội trúng giải. Các thông tin có liên quan đến sổ số tra cứu trên mạng “Trang web phục vụ tổng hợp sổ số điện tử của Bộ tài chính”.

Chú ý: Có liên quan đến làm qua “mã số điện thoại”. Bạn có thể hỏi tư vấn của các nơi chi cục của Cục thuế nhà nước, phòng truy vấn, phòng phục vụ, điện thoại phục vụ: 0800-000321

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không