:::

ฤดูร้อนอุณหภูมิสูง ทำงานกลางแจ้งต้องป้องกันตนเอง

ฤดูร้อนระยะนี้อุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ อากาศร้อนอบอ้าวยากที่จะทน สำนักอุตุนิยมวิทยาแถลงเตือนอุณหภูมิยังคงสูงต่อไปในสัปดาห์ที่จะถึง ไต้หวันมีสภาพภูมิอากาศแบบกึ่งร้อนนอกจากอุณหภูมิสูงแล้วยังมีความชื้นสูง ทำกิจกรรมภายนอกต้องป้องกันจากความร้อนที่จะทำให้ได้รับบาดเจ็บ สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติบอกย้ำเทคนิคป้องกันอากาศร้อน3อย่าง:「รักษาความเย็น เพิ่มเติมน้ำ เพิ่มความตื่นตัว」ในผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง (เช่น งานก่อสร้าง งานประมง งานเกษตรกรรม นักกีฬา เป็นต้น)เนื่องจากงานที่ต้องทำภายใต้อากาศร้อน จำเป็นต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเหงื่อที่ไหลมากจนอาจกลายเป็นขาดน้ำ

สำหรับผู้ทำงานกลางแจ้ง สำนักงานประกันสุขภาพแถลงเตือนหน่วยงานที่ทำงานให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงแรงงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดูสภาพอากาศแล้วใช้มาตรการป้องกันจากอากาศร้อน
1.ลดอุณหภูมิในที่ทำงานและจัดให้มีที่พักเย็นสบาย หลีกเลี่ยงอุณหภูมิของคนงานที่จะเพิ่มขึ้น
2.ให้เครื่องดื่มที่เหมาะสม แนะนำให้ดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิ10-15℃ หรือให้เครื่องดื่มเกลือแร่ และน้ำเปล่าใส่เกลือเล็กน้อย
3.ปรับเวลาพักผ่อน หลีกเลี่ยงทำงานหนักในช่วงเที่ยง
4.ดำเนินจัดการด้านสุขภาพ เช่น คนงานที่มีความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคตับ แผลในกระเพาะอาหาร ความผิดปรกติของต่อมไร้ท่อ โรคไม่มีเหงื่อ และโรคไต ควรทำตามคำแนะนำของแพทย์ หลีกเลี่ยงการทำงานในที่มีอุณหภูมิสูง ขณะเดียวกันก่อนทำงานและขณะทำงาน คอยตรวจดูสภาพร่างกายของคนงานไว้ตลอดเวลา และนำมาตรการที่จำเป็นมาใช้
5.มาตรการประชาสัมพันธ์การศึกษาป้องกันโรคร้อน เสริมสร้างให้คนงานมีประสิทธิภาพป้องกันตนเอง
6.ให้มีการแจ้งเตือนฉุกเฉินและมาตรการแก้ไขเฉพาะหน้า
สำนักงานประกันสุขภาพย้ำเตือนเมื่อคุณพบว่าร่างกายส่งสัญญาณเตือนจากความร้อน เช่น อุณหภูมิร่างกายเพิ่มสูงขึ้น ผิวหนังแห้งร้อนกลายเป็นแดง หัวใจเต้นเร็ว ผู้ที่มีอาการหนักจะมีอาการเหงื่อไม่ออก ปวดศรีษะ เวียนศรีษะ อาเจียน ไปจนถึงมีอาการสับสนทางจิต อาการเกร็งชา หมดสติ และอื่นๆ จำเป็นต้องรีบนำตัวออกจากสถานที่มีความร้อนนั้นเร็วที่สุด พยายามลดอุณหภูมิ (เช่น ปรับเสื้อผ้าให้หลวมขึ้น ใช้น้ำเช็ดร่างกายหรือใช้พัดลม เป็นต้น)จัดหาน้ำเย็นผสมเกลือเล็กน้อยหรือให้เครื่องดื่มเกลือแร่ และรีบนำตัวพบแพทย์ให้เร็วที่สุด

Was this information helpful? Yes    No