:::

กฎหมายป่าไม้เพิ่มโทษทางอาญาสำหรับการขโมยตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย อย่าทดลองทำเป็นอันขาด

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูล行政院農業委員會林務局
กฎหมายป่าไม้เพิ่มโทษทางอาญาสำหรับการขโมยตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย อย่าทดลองทำเป็นอันขาด
กฎหมายป่าไม้เพิ่มโทษทางอาญาสำหรับการขโมยตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย อย่าทดลองทำเป็นอันขาด
ตี : 50
วันที่ : 2019/9/11
อัปเดต : 2019/10/3 下午 02:40:00

กฎหมายป่าไม้ได้แก้ไขบทมาตราที่50 เพิ่มโทษทางอาญาต่อพฤติกรรมขโมยซื้อขาย สำหรับผู้ที่รับทอด โยกย้าย จัดส่งแอบซ่อน ซื้อขาย หรือเป็นนายหน้าของไม้ที่ขโมย จะเพิ่มโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนขึ้นไป-5ปี และเพิ่มโทษเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 300,000 ดอลลาร์ไต้หวันขึ้นไป- 3 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน บทบัญญัติทางกฎหมายกำหนดให้ “ทั้งจำทั้งปรับ”นั่นก็คือ ผู้ที่ขโมยขายผลิตภัณฑ์จากป่า นอกจากได้รับโทษจำคุกเป็นเวลา6เดือนขึ้นไปแล้ว ยังมีโทษเปรียบเทียบปรับอีกอย่างน้อย 300,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

กฎหมายป่าไม้มาตราที่52แก้ไขเพิ่มโทษหนัก สำหรับการขโมยตัดต้นไม้ที่มีมูลค่าอย่าง ต้นสน
ต้นไซเปรส ต้นซีดาร์ ต้นยูจีน หรือต้นอบเชย เป็นต้น ซึ่งมีนิเวศวิทยาและมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เพิ่มโทษหนัก1ใน2 นั่นก็คือจะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปี6เดือน เงินเปรียบเทียบปรับจะเพิ่มตามจำนวนสิ่งที่ขโมยตัดเป็น10เท่าขึ้นไป-20เท่า

ผ่านการแก้ไขกฎหมายป่าไม้ในครั้งนี้ ได้เพิ่มโทษการจำคุกและเงินค่าปรับต่อผู้ที่ขโมยตัดต้นไม้ ผู้ที่ได้รับผลพลอยได้ และรับทอดสินค้าที่ขโมยตัด เพื่อทรัพยากรป่าไม้ที่มีความสำคัญทั้งประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสาธารณะด้วยการคุ้มครองผืนดินและป่าไม้ของประเทศ สำหรับโทษทางอาญาอย่างหนักที่ต้องเจอเช่นนี้ กรุณาอย่าละเมิดทำผิดกฎหมาย กรมทรัพยากรป่าไม้จะไม่ปล่อยขบวนการตัดป่าไม้ไว้เด็ดขาด ทางอัยการ ตำรวจ และกรมทรัพยากรป่าไม้จะร่วมมือกันตรวจสอบ หยุดขบวนการตัดไม้นี้ให้จงได้ ขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าด้วยกัน

Was this information helpful? Yes    No