:::

Việc giảm thuế các thiết bị điện gia dụng tiết kiệm điện năng chính thức bắt đầu vào ngày 15 tháng 6!

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệu財政部中區國稅局
Việc giảm thuế các thiết bị điện gia dụng tiết kiệm điện năng chính thức bắt đầu vào ngày 15 tháng 6!
Việc giảm thuế các thiết bị điện gia dụng tiết kiệm điện năng chính thức bắt đầu vào ngày 15 tháng 6!
Lượt : 59
Ngày : 2019/9/11
Cập nhật : 2019/10/3 上午 11:52:00

Kể từ ngày 15/06/2019 đến hết ngày 14/06/2021, đối với việc mua tủ lạnh mới, máy điều hòa nóng lạnh mới hoặc máy hút ẩm mới đều được Bộ Kinh tế xếp loại 1 hoặc 2 về hiệu quả nhận định tiết kiệm năng lượng, mỗi một máy có thể được khấu trừ tới 2.000 đồng Đài tệ. Để biết nội dung có liên quan đến phương án này, vui lòng quét mã QR – code trong ảnh hoặc vào cổng thông tin thuế của Bộ Tài chính. "Chuyên khu giảm hoàn thuế khi mua các thiết bị điện gia dụng tiết kiệm năng lượng https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/front/ETW118W/VIEW/ 1212

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không