:::

ការកាត់បន្ថយឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះសន្សំសំចៃថាមពលពន្ធទំនិញបានចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនាបានចាប់ផ្តើមហើយ!

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០០៨ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនាថ្ងៃទី ១១០ រាល់ការទិញទូទឹកកកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ថ្មីឬម៉ាស៊ីនកម្ទេចកម្ទីថ្មីដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយក្រសួងកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ច។ ចំនួនអតិបរិមាអាចកាត់បន្ថយបាន ២០០០ ដុល្លារតៃវ៉ាន់។ សម្រាប់ខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីនេះសូមស្កេនលេខកូដQR-code ឬ នៅក្នុងរូបភាពឬផតថលពន្ធរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ។ https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/front/ETW118W/VIEW/1212

Was this information helpful? Yes    No