:::

เพื่อรับมือกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่มีการแพร่ระบาดขยายวงกว้างในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จะเพิ่มการตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระพกพาอย่างละเอียดสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้าที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล行政院農業委員會動植物防疫檢疫局
ตี : 89
วันที่ : 2019/8/20
อัปเดต : 2019/8/20 下午 06:10:00

ศูนย์กลางรับมือกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้กรณีที่ประเทศฟิลิปปินส์สงสัยว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร แต่ประเทศดั่งกล่าวยังไม่ได้รายงานแจ้งการแพร่ระบาดของโรคต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หน่วยรับมือป้องกันการแพร่โรคระบาด แถลงว่าตั้งแต่เวลา0.00 น.ของวันที่19เป็นต้นไปจะทำการตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระพกพาของนักท่องเที่ยวขาเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์ที่เดินทางมายังสนามบินเถาหยวนด้วยเครื่องXเอกซเรย์เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทางสนามบินเถาหยวนมีเป็นจำนวนมาก นอกจากกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องทั้งหมดที่ตรวจเช็คกันอย่างละเอียดแล้ว ก็จะทำการตรวจกระเป๋าสัมภาระพกพาของนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงอีกด้วย (รวมประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา ไทย เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้
และรัสเซีย) โดยกรมป้องกันและตรวจกักโรคพืชและสัตว์จะดำเนินการตรวจเช็คด้วยเครื่องXเอกซเรย์อย่างละเอียด หน่วยรับมือกับโรคระบาดแถลงว่า พิจารณาจากการที่จังหวัดบูลาคันและจังหวัดรีซัลของประเทศฟิลิปปินส์สงสัยว่าจะมีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรนั้น กรมป้องกันและตรวจกักโรคพืชและสัตว์แถลงว่าตั้งแต่เวลา0.00 น.ของวันที่19เป็นต้นไป ได้นำประเทศฟิลิปปินส์เข้าสู่รายชื่อพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง จะดำเนินการตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระพกพาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศดั่งกล่าว สนามบินอื่นๆจะมีการตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องและกระเป๋าสัมภาระพกพาทั้งหมดของนักท่องเที่ยวขาเข้า ด้วยเครื่องXเอกซเรย์ของกรมศุลกากรและสุนัขดมกลิ่นของกรมป้องกันและตรวจกักโรคพืชและสัตว์
ความสำคัญกับการที่โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอยู่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ขณะนี้ หน่วยรับมือโรคระบาดเรียกร้องเป็นพิเศษ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรภายในประเทศควรปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มสุกรโดยเร็วที่สุด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างจริงจัง อย่าให้ความพยายามที่ทำมาทั้งหมดล้มเหลว และขอเตือนนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศ อย่าละเมิดกฎที่ห้ามนำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เข้าประเทศไต้หวัน ผู้ละเมิดกฎจะถูกลงโทษปรับสถานหนัก ประชาชนอย่าคิดทดลองทำเป็นอันขาด

แหล่งที่มาข้อมูล:กรมป้องกันและตรวจกักโรคพืชและสัตว์คณะกรรมการการเกษตร สภาบริหาร

Was this information helpful? Yes    No