:::

Khán đài việc làm Zhanghua

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệu彰化縣政府
Lượt : 75
Ngày : 2019/8/2
Cập nhật : 2019/10/9 下午 05:56:00

Để hỗ trợ cho nhu cần tìm việc chuyển việc của các bạn lao động trong huyện có thể thuận lợi trong việc rút ngắn thời gian đợi việc và phát triển nguồn lao động tiềm năng cung cấp càng nhiều thông tin tìm việc làm cho những người có nhu cầu tìm việc làm, đồng thời do các xưởng của huyện này với nhu cầu dùng người có lợi cho việc nâng cao giới thiệu nghề chính phủ huyện Zhanghua, đã đặc biệt lên kế hoạch tìm việc làm Zhanghua cùng mạng cả nước kết nối cho những người cần tìm việc theo từng khu vực mà mìnhn cần có thể trực tiếp lên mạng đăng ký tìm việc làm giảm thời gian làm đơn và nhanh liên kế. Thúc đẩy nhu cầu tìm việc phù hợp với năng lực người tìm việc của huyện này, Mời mọi người dùng nhiều chức năng này tìm việc với công ty mà mình cần.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không