:::

Hỗ trợ kiểm tra trước lúc sinh con nhưng chưa tham gia bảo hiểm sức khỏe đối với phụ nữ đang mang thai là Tân di dân

Để bảo vệ sức khỏe sinh đẻ cho phụ nữ là Tân di dân trước khi sinh đẻ mà vẫn chưa tham gia vào bảo hiểm sức khỏe toàn dân. Vào thời điểm mang thai, nhận được phương pháp kiểm tra khám thai định kỳ, để bảo vệ cho sức khỏe cả mẹ lẫn con. Sở chăm sóc sức khỏe toàn dân bộ phúc lợi y tế tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ kiểm tra trước khi sinh con mà vẫn chưa tham gia bảo hiểm y tế đối với những phụ nữ đang mang thai là Tân di dân.
Những phụ nữ đang mang thai là Tân di dân xin hãy mang sổ hộ tịch bản chính, thẻ cư trú hay thẻ du lịch bản chính đến sở y tế sở tại làm đơn xin.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không