:::

แพลตฟอร์มสะดวกจัดหางานจางฮว้า

เพื่อช่วยเหลือเพื่อนแรงงานที่จะหางานย้ายงานในเมืองจางฮว้าช่วยร่นเวลาการรอคอยอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพแรงงานให้กับผู้ที่หางานทำในเขตพื้นที่ ได้รับข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการแรงงานของโรงงาน สามารถยกระดับการจับคู่หางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ว่าการเมืองจางฮว้าจึงสร้างแผนงานพิเศษแพลตฟอร์มสะดวกจัดหางานจางฮว้าขึ้น โดยเป็นครั้งแรกในประเทศที่ใช้ฟังก์ชั่นการค้นหาแบบแผนที่ หลังจากผู้หางานดูเงื่อนไขความต้องการทางด้านภูมิศาสตร์หรือส่วนบุคคลค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมได้แล้ว สามารถเข้าไปที่แพลตฟอร์มจัดการยื่นลงทะเบียนหางานอย่างรวดเร็ว ได้ย่นเวลาที่จะไปยื่นสมัครเอง ทั้งยังส่งเสริมผู้หางานที่อยู่ในพื้นที่ให้เลือกหางานได้เหมาะสมกับความสามารถ ยินดีต้อนรับประชาชนทั่วไปและบริษัทห้างร้านโรงงานเข้ามาใช้งาน

Was this information helpful? Yes    No