:::

ค้นหาการทดสอบแปลงสัญชาติและชั่วโมงเรียนสำหรับชาวต่างชาติ

เว็บเครือข่ายข้อมูลทั่วโลกกระทรวงมหาดไทยสำนักทะเบียนราษฎร์จัดตั้งฟังก์ชั่น“ค้นหาการทดสอบการแปลงสัญชาติและชั่วโมงเรียนสำหรับชาวต่างชาติ”
(เว็บไซต์:http://www.ris.gov.tw/
กรุณาใช้ฟังก์ชั่นตามด้านล่างหัวข้อนี้“ยื่นขอทางเว็บไซต์”ค้นหาชั่วโมงเรียนและผลคะแนนทดสอบการแปลงสัญชาติ ยินดีต้อนรับเข้ามาใช้งาน

Was this information helpful? Yes    No