:::

【ထိုင္ဝမ္ပံုၿပင္သစ္】မကၠစီကိုေဘာလံုးနည္းၿပရဲ႔ခိုင္မာမႈ!ကေလးမ်ားကိုေပးတဲ႔ အေကာင္းဆံုးမရိွ၊ ပိုေကာင္းတာပဲရိွ

Hit : 109
Date : 2019/8/2
Updated : 2019/8/12 下午 05:07:00

足球1

လြန္ခဲ႔ေသာ10နွစ္က မကၠစီကိုမွ တရုတ္စာသင္ရန္ ထိုင္ဝမ္သို႔ေရာက္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ေဘာလံုးကစားရန္နွစ္သက္သည္႔ကၽြန္ေတာ္၊ ထိုင္ဝမ္တြင္ ေဘာလံုးၿမွင္႔တင္ေရးမေတြ႔ရ၊ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေဘာလံုးၿမွင္႔တင္ရန္နွလံုးသားတြင္အၿမစ္တြယ္ခဲ႔သည္။ ထိုင္ဝမ္တြင္ ယခုလက္ရိွ ဇနီးနွင္႔သိကၽြမ္းၿပီး သူမက ေဘာလံုးၿမွင္႔တင္ေရးကို အၿမဲအားေပးေထာက္ခံခဲ႔သည္။ ကေလးေမြး ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတူတူ 「TFA ထိုင္ေပ နိုင္ငံၿခားနည္းၿပ ေဘာလံုးအားကစားအသင္း」 ကလပ္ကို ဖန္တီးခဲ႔သည္။

ေဘာလံုးသဲကႏၱာရဟုခ်ီးက်ူးခံရသည္႔ထိုင္ဝမ္ ေဘာလံုးၿမွင္႔တင္ေရးအေစာပိုင္းတြင္ အလြန္ ခက္ခဲသည္။ ဂရုတစိုက္သင္ၾကားေပးမႈမွတဆင္႔ ၿဖည္းၿဖည္းခ်င္း မိဘအတည္ၿပ ုၿခင္းနွင္႔ အၾကံၿပ ုခ်က္မ်ားေနာက္ဆံုးတြင္ရရိွခဲ႔သည္။ ဆံုေတြ႔ၿခင္းသည္ကံၾကမၼာၿဖစ္သည္။ကေလးမ်ား ၾကီးၿပင္းသည္ကိုၿမင္ရၿခင္းသည္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ၿဖစ္သည္၊ကေလးေဘာလံုးကန္တာၿမင္ရၿခင္းသည္ ၿငိမ္းေစရာၿဖစ္သည္၊ ဒီလိုနဲ႕ပဲ တစ္နွစ္ၿပီးတစ္နွစ္အၿပန္အလွန္ေနထိုင္မႈဘဝေတြၾကြယ္ဝေစသည္ ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကိ ုးပမ္းၿပီးေနာက္ သိရိွရေသာအရာမ်ား လိုက္နာေက်ာ္ၿဖတ္လာခဲ႔ရသည္။

足球2

မကၠဆီကိုနိုင္ငံၿခားေဘာလံုးေရွးရိုးစြဲသင္ၾကားမႈကိုထိန္းထားၿပီး ထို္င္ဝမ္ကေလးမ်ား စာသင္ခန္း ကို ထိုးေဖာက္၍ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအကန္႔အသတ္မရိွ၊ ကေလးမ်ားေဘာလံုုးကန္တာေပ်ာ္ရႊင္က၊ ကစားလို႔ပိုေကာင္းပါသည္။ ကေလးမ်ားဆက္လက္ေလ႔က်င္႔ေရးအားေပးပါ၊ ၾကိ ုးစားလိုက္နာတဲ႔ သေဘာထားက ေအာင္ၿမင္မႈကိုရနိုင္ပါသည္!ဒါဟာေဘာလံုးက ကေလးေတြကိုသင္ေပးတဲ႔ အေကာင္းဆံုးအပိုင္းပါ!

လူတိုင္းေနထိုင္မႈဘဝအသီးသီးရဲ႔ ကြဲၿပားၿခားနားေသာ သင္ယူမႈရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရိွ
ကေလးမိဘမ်ားက ကၽြန္ေတာ္ရဲ႔သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ားသည္ ထိုင္ဝမ္ပညာေရး၏အလြန္ ေကာင္းသည္႔လႈံ႔ေဆာ္မႈၿဖစ္သည္

足球3

ထိုင္ဝမ္ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္သည္ခ်ို႔တဲ႔ေသာေၾကာင္႔ တစ္ခုတည္းေသာရည္မွန္းခ်က္သည္ စာေမးပြဲ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ထိုင္ဝမ္အမ်ိုးသားတကၠသိုလ္တက္နိုင္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေကာင္းမြန္ သည္ဟုထင္ေစသည္။ ဒါေပမယ္႔ တကယ္႔ဘဝမဟုတ္ပါ၊ တကယ္႔ကစားသမားေကာင္းက ဖန္တီးမႈနွင္႔ အားၿပင္းမႈ၊ အားၿပင္းတဲ႔ပညာေရး၊ ဒါေပမဲ႔တီထြင္ဖန္တီးမႈကန္႔သတ္ခ်က္ရိွသည္။ ထိုင္ဝမ္သည္ စာေမးပြဲအေလးထားသည္႔အယူအဆရိွေသာေၾကာင္႔ မ်ားစြာေသာမိဘမ်ားက ယွဥ္ၿပိ ုင္မႈနွင္႔ စာေမးပြဲၿခားနားခ်က္ကို ခြဲၿခားသိၿမင္ၿခင္းမရိွပါ။

足球4

အနိုင္အရံႈးအေရးမၾကီး၊ ကြင္းမွာကစားေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ေကာင္းေကာင္းကစားပါ။ ၿပိ ုင္ပြဲ တြင္ အနိုင္အရံႈးရိွ၊ လက္ရိွအေၿခအေနကို ခံစားပါ။ အနိုင္ရမွေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းသည္ဟု မခံယူပါနဲ႔။

သို႔ေသာ္ ေဘာလံုးရံႈးတာ ပိုေကာင္းတဲ႔ေအာင္ပြဲၾကိ ုဆိုရန္အတြက္မဟုတ္၊ အရာအားလံုး လုပ္ငန္းစဥ္၏စုေပါင္းေအာင္ၿမင္မႈ ၿဖစ္ပါသည္။ပြဲတစ္ပြဲကို ေကာင္းေကာင္းကစားနုိင္မွသာ ဒီပြဲမွာ သင္အမွန္တကယ္သင္ယူနုိင္မွာပါ။

足球5

ကေလးမ်ားကိုနုိင္ငံတကာအဆင္႔ ၿဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အဂၤလိပ္စာသင္တာတင္မက ေဘာလံုးကို လည္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္ရမည္။ေဘာလံုးသည္ အလြန္ေကာင္းေသာဘဝပညာေရး သာမက နိုင္ငံတကာသင္ယူမႈလည္းၿဖစ္သည္။နိုင္ငံၿခားတြင္ေဘာလံုးအကၤီ်ဝတ္ထားပါက လမ္း မွာ မတူေသာလူမ်ားက နႈတ္ဆက္ၾကသည္။ ေထာက္ခံအားေပးေသာအသင္းတူ၊ သူစိမ္းမ်ားက လည္း စိတ္အားထက္သန္စြာေတြ႔ရသည္။ ထိုင္ဝမ္က နိုင္ငံတကာအဆင္႔ဆို အဂၤလိပ္စာေကာင္း ေကာင္းသင္ရန္ထင္သည္၊ သို႔ေသာ္အဓိကမွာ အၿပင္ထြက္ရင္ဘာေၿပာမလဲ? လူငယ္ေတြ မိတ္ဖြဲ႔ရင္ အေၾကာင္းအရာရိွရမယ္၊ ေဘာလံုးအေၾကာင္းေၿပာစရာတစ္ခုရိွ၊ ေဘာလံုးေကာင္း ေကာင္း ကစားနိုင္သည္႔ကေလး၊ ေဘာလံုးကစားရန္ကို္ယ္ကာယခြန္အားေကာင္းပါက အလြန္ ေရပန္းစားသည္။ ေဘာလံုးသည္ နိုင္ငံတကာအဆင္႔ဘာသာစကားၿဖစ္သည္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေလးေတြ ၾကယ္ပြင္႔ကစားသမားၿဖစ္လာရန္ မေမွ်ာ္လင္႔ပါ၊ သို႔ေသာ္ေဘာလံုးနားလည္သည္႔သူ ၿဖစ္ဖို႔အတြက္ ေလ႔က်င္႔ေပးလို႔ရပါသည္။ ေဘာလံုးကိုနားလည္ရင္ နိုင္ငံတကာအဆင္႔အတန္း ဝင္နိုင္ပါသည္။

မိဘေတြကေဘာလံုးကို ဘယ္တုန္းကမွနားမလည္သည္ကိုၾကည္႔ရင္း၊ ကေလးေတြနွင္႔အတူ ေဘာလံုး ကစားရန္ သင္ယူသည္၊ အခုေဘာလံုးကစားတာေကာင္းတယ္လို႔ေၿပာနိုင္တာ ေကာင္းသည္႔အရာ ၿဖစ္သည္။ ေဘာလံုးသည္ကေလးေတြအတြက္ အၿပ ုသေဘာေဆာင္သည္႔ အက်ိုးသက္ေရာက္မႈကို ကၽြန္ေတာ္ၿမင္ရၿပီ။ မိဘကေလးၾကားဆက္ဆံေရးလည္းပိုနီးစပ္တာ ၿမင္ေတြ႔ရသည္။ တစ္ဖြဲ႔လံုး မိဘမ်ားအၿပန္အလွန္ စည္းလံုးမႈခြန္အားပိုေကာင္းလာသည္။ ကၽြန္ေတာ္မိဘမ်ားကို မၾကာခဏေၿပာ ေဘာလံုးသည္ရာသက္ပန္ၿဖစ္သည္။ ေဘာလံုးကစား ေနသမွ်ကာလပတ္လံုးသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းသည႔္အရာၿဖစ္သည္။ လူၾကီးနွင္႔ ကစားသည္ ၿဖစ္ေစ၊ ကေလးနွင႔္ကစားသည္ၿဖစ္ေစ ကၽြန္ေတာ္ေဘာလံုးမွသင္ယူမႈ၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရွာေတြ႔နုိင္္ သည္။ ဒါဟာေဘာလံုးရဲ႔က်က္သေရပါ!

အာကစားလုပ္ဖို႔ၿဖတ္လမ္းမရိွပါ၊ ေလ႔လာၾကိ ုးပမ္းအားထုတ္မႈသာရိွပါ၊ သင္ရဲ႔မ်ိုးရိုးဗီဇ၊ ေနာက္ခံ က ဘာၿဖစ္ပါေစ သင္ၾကိ ုးစားလိုက္နာဖို႔လိုသည္၊ ေအာင္ၿမင္မႈေနာက္လိုက္ရန္ၿဖတ္လမ္းမရိွပါ။ ဘယ္ေလာက္ေလ႔က်င္႔ေပးဆပ္ရပါေစ ေအာင္ၿမင္မႈကအေဝးမွာမဟုတ္ဟု အၿမဲယံုၾကည္ရမည္။ ေလ႕က်င္႔သင္ၾကားမႈထူးၿခားၿပီး ရင္႔က်က္သည္႔ကေလးပါ။ ဆက္၍လိုက္နာပါ၊ ကေလးမ်ား မိမိအင္အားအေကာင္းဆံုးကိုၿမင္ေတြ႔ရပါလိမ္႔မည္။

ေဘာလံုုးကစားၿခင္းသည္ကေလးမ်ားအား ရံႈးနိမ္႔မႈ၊ အနာဂတ္ အခက္အခဲမ်ားကိုရင္ဆိုင္ဖို႔ ေၿဖရွင္းရာတြင္ သင္ၾကားရာေရာက္သည္၊ အိမ္မက္ရိွေနသမွ် လံုေလာက္ေသာလိုက္နာမႈရိွပါ ဧကန္္အမွန္ ၿဖစ္ပါလိမ္႔မည္။ အနာဂတ္မွာေဘာလံုးမကစားဘူးဆိုရင္ေတာင္ ကေလးမ်ား လူမႈအသုိင္းအဝန္းရိွ ဖိအားအမ်ိုးမ်ိုးကို ရင္ဆိုင္ရၿခင္း၊ ခံစားခ်က္ၿဖစ္ေစ၊ အလုပ္ဖိအားၿဖစ္ေစ အားကစား ပံုမွန္လႈပ္ရွားမႈမွတဆင္႔ ရင္ဆိုင္စြန္႔စားသည္႔နည္းလမ္းၿဖစ္သည္၊ ေဘာလံုးကစားၿခင္း ၿဖင္႔ကေလးမ်ားပိုမိုက်န္းမာသည္၊ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထိုင္ဝမ္ကေလးမ်ားရဲ႔ေဘာလံုးပါဝါ ေဆာင္ၾကဥ္းရန္ၾကိ ုးစားခဲ႔ေသာအရာပ

သင္ဒီေန႔ေဘာလံုးကစားၿပီးၿပီလား?ကေလးမ်ားနွင္႔အတူ ေဘာလံုးေလ႔က်င္႔ၾကပါစို႔!
TFA အၿမဲသူတို႔ကိုယ္သူတို႔စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ဆက္လက္ေလ႔က်င္႔သည္။ နိုင္ငံၿခားမိဘမ်ား ကဲ႔သုိ႔ ပိုမိုရင္းနွီးၿမွ ုပ္နွံရန္ေမွ်ာ္လင္႔သည္။ ေဘာလံုးကစားၿခင္းမွတဆင္႔ ထိုင္ဝမ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈအေပါင္းလည္း စုေဝးေစမည္။ ၿမွင္႔တင္ေရးတစ္နည္းနည္းမွတဆင္႔ တစ္ေန႔တြင္ ထိုင္ဝမ္လည္း ၿဖည္းၿဖည္းခ်င္း မိိမိကိုယ္ပိုင္ေဘာလံုးယဥ္ေက်းမႈကိုစုစည္းနိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔ ပါသည္။

足球6

Was this information helpful? Yes    No