:::

အူလမ္းေၾကာင္းဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကာကြယ္တားဆီးေရး,လူၾကီးကေလးအားလံုး လက္ေဆး နည္း5ဆင္႔ ၿဖင္႔မိမိတို႔လက္ကိုေဆးေၾကာသင္႔ပါသည္။

အူလမ္းေၾကာင္းဗိုင္းရပ္စ္ပိုး အလြန္ကူးစက္တတ္သည္၊ လူဦးေရထူထပ္ေသာေနရာတြင္ နီးကပ္ လြယ္ကူစြာ အၿပန္အလွန္ၿပန္႔ပြားသည္၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ ကေလးအားလံုးကူးစက္မႈ အႏၱရာယ္ရိွသည္၊ အထူးသၿဖင္႔ အရြယ္ေရာက္သူအမ်ားစု ကူးစက္ၿပီးေနာက္ လကၡဏာမသိသာ (သို႔) တုပ္ေကြးကဲ႔သို႔ေရာဂါလကၡဏာသာရိွ၍ လ်စ္လ်ူရႈရာမွ အိမ္တြင္းရိွကေလးငယ္အား အလြယ္တကူ ကူးစက္နိုင္သည္။

အူလမ္းေၾကာင္းဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသည္ အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္း(သို႔) အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းမွ အဓိကအားၿဖင္႔ ကူးစက္သည္။ အေရးၿပားေပၚမွအရည္ၾကည္ဖုမွတဆင္႔ကူးစက္နိုင္သည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမစတင္မီရက္အနည္းငယ္မွာ လည္ေခ်ာင္းနွင္႔မစင္တြင္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးတည္ရိွေန၍ ကူးစက္နိုင္သည္။ ကူးစက္ၿပီးတစ္ပတ္အတြင္း ကူးစက္အားအၿမင္႔ဆံုးၿဖစ္သည္။ ထို႔အၿပင္ ၿပန္လည္နာလန္ထူၿပီးေနာက္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသည္ မစင္တြင္8-12ပတ္ထိရိွေနသည္။ဒါေၾကာင္႔ ၿပန္လည္နာလန္ထူၿပီးေနာက္ လူတိုင္းလက္သန္႔ရွင္းေရးကိုဆက္လက္အာရံုစိုက္သင္႔သည္။ (ရႊဲစို၊ ပြတ္တိုက္၊ ေလာင္း၊ ခံ၊ သုတ္) လက္ေဆးနည္း5ဆင္႔ၿဖင္႔ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကေလးငယ္မ်ားကို ကူးစက္ေပးၿခင္းမွကာကြယ္ပါ။

ေရာဂါဌာနသတိေပး,အသက္5နွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား ကိုယ္ခံစြမ္းအားအၿပည္႔အဝ မဖြံ႔ၿဖိ ုးမႈ ေၾကာင္႔ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ၿပီးေနာက္ အလြယ္တကူ ဦးေနွာက္အေၿမွးေရာင္ေရာဂါ၊ ဦးေနွာက္ ေရာင္ရမ္းၿခင္း၊ နွလံုးေရာင္ၿခင္း၊ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ၊ ေၿခလက္အေၾကာေသၿခင္းစသည္႔ ၿပင္းထန္ေသာေရာဂါမ်ားၿဖစ္တတ္သည္။ ၿပည္သူမ်ားကိုသတိေပး အၿပင္သြားၿပီးအိမ္ၿပန္ရင္ အဝတ္အစားလဲလိုက္ပါ၊ ကေလးမ်ားကို ေပြ႔ဖက္ၿခင္း၊အစာေကၽြးၿခင္းမၿပ ုမီ လက္ကိုဆပ္ၿပာနွင္႔ စနစ္တက်ေဆးေၾကာသင္႔ပါသည္။ အကယ္၍ ကေလးငယ္မ်ားထိုင္းမိႈင္းၿခင္း၊ အသိစိတ္မၾကည္ လင္ၿခင္း၊ ပင္ပန္းနြမ္းနယ္ၿခင္း၊ ေၿခလက္အားမရိွ(သို႔)သြက္ခ်ာပါဒ၊ ၾကြက္သားမ်ားအေၾကာဆြဲ (အေၾကာင္းၿပခ်က္မရိွေၾကာက္လန္႔ၿခင္း(သို႔) တစ္ကိုယ္လံုးၾကြက္သားမ်ားရုတ္တရက္က်ံဳ႔)ေတြ႔ ရိွ၊ ဆက္လက္၍ ေအာ႔အန္၊ အသက္ရႈမဝ(သို႔) နွလံုးခုန္ၿမန္စသည္႔ အူလမ္းေၾကာင္းဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ၿပင္းထန္သည္႔ေရွ႔ေၿပးလကၡဏာမ်ားၿဖစ္ပါက တတ္နိုင္သမွ်အၿမန္ဆံုးေဆးရံုၾကီးသို႔သြားေရာက္ ကုသမႈခံယူပါ။

ဆက္စပ္အခ်က္အလက္မ်ား ကမာၻလံုးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ယက္တြင္ရရိွနုိင္ သည္(https://www.cdc.gov.tw),(သို႔) အခမဲ႔ကာကြယ္ေဆးထိုးလိုင္း 1922(0800-001922)ကို ဆက္သြယ္နိုင္သည္။

Was this information helpful? Yes    No