:::

【ထိုင္ဝမ္အေၾကာင္းအရာ ပံုၿပင္သစ္】「ကၽြန္ေတာ္မွာရိွ、အၿခားလူမရိွ」က်ိန္႔ေရာင္ထ်န္း အင္ဒိုနီးရွားမိခင္ဘာသာစကားအနာဂတ္တြင္ အလုပ္ခြင္အားသာခ်က္အၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲ

Hit : 36
Date : 2019/7/4
Updated : 2019/7/15 下午 04:19:00

鄭堯天

29နွစ္ က်ိန္႔ေရာင္ထ်န္းသည္ နိုင္ငံသားသစ္ဒုတိယမ်ိုးဆက္ၿဖစ္သည္။ သူသည္ ရင္႔နီခ်ိန္ေပါင္ တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈရိွခဲ႔သည္။ မၾကာေသးမီက ရင္႔နီဟုန္ဟိုင္သို႔ေၿပာင္းေရႊ႔ခဲ႔သည္။အသက္30 မေရာက္ခင္ နွစ္စဥ္လစာ သန္းခ်ီရိွသည္။ သူက ယေန႔အေနအထားသို႔ေရာက္လာရၿခင္းကို ေၿပာ ပါတယ္၊「သိမ္ငယ္ၿခင္း」ငယ္စဥ္ကအိမ္စာမေကာင္း ေအာင္ၿမင္ခ်င္ ၿပည္ပသြားရန္မၿဖစ္!ထို႔ေၾကာင္႔「ကၽြန္ေတာ္မွာရိွ、အၿခားလူမရိွ」သည္႔ အင္ဒိုနီးရွားစကားၿဖင္႔စတင္၍ ၿပည္ပတိုက္ပြဲ အိမ္မက္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ႔သည္။

**ထိုင္ဝမ္အင္ဒိုနီးရွားေသြးေနွာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဆက္ဆံေရးနွင္႔ပတ္သက္မႈမရိွပါ။
က်ိန္႔ေရာင္ထ်န္း၏ဖခင္သည္ ငယ္စဥ္ကအင္ဒိုနီးရွား၌ အလုပ္တာဝန္က်စဥ္ သူ႔မိခင္ က်န္းေဟြ႔ ဖန္းနွင္႔သိကၽြမ္းခဲ႔သည္။ သူတစ္နွစ္အရြယ္ မိသားစုအားလံုး အင္ဒိုနီးရွားသို႔ေၿပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္ခဲ႔ သည္၊ မူလတန္းၿပီးေနာက္ ထိုင္ဝမ္သို႔ၿပန္လည္အေခ်ၿခသည္။ ထိုင္ဝမ္အင္ဒိုနီးရွားေသြးေနွာတာ သူ႔အား ပုဂၢိုလ္ေရးဆက္ဆံမႈနိမ္႔က်ၿခင္း(သို႔)အရွက္ရၿခင္းမၿဖစ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ယခုတခ်ို႔နိုင္ငံသား သစ္ ကေလးမ်ားၿဖစ္သည္။「သိမ္ငယ္စိတ္」သူတို႔ရဲ႔အေၿခအေနနွင္႔ကိုယ္ပိုင္ဝိေသသလကၡဏာ မလံုေလာက္ပါ။အဲ႔ဒီအစား အနိုင္က်င္႔ခံရၿခင္းနွင္႔ခ်န္လပ္ထားခံရၿခင္း အလြယ္တကူခံရသည္။

**မိသားစုပညာေရးအၿပ ုသေဘာေဆာင္တဲ႔ စြမ္းအင္အဓိကေသာ႔ခ်က္
အင္ဒိုနီးရွားပါတိတ္ရွပ္အကၤ်ီ「Batik」 ဝတ္ထားသည္႔က်ိန္႔ေရာင္ထ်န္းသည္ မိုက္ခရိုဖုန္းကို ေရွာင္တခင္ယူလိုက္သည္မွာ ၾကည္႔လို႔ေကာင္းသည္။ က်ိန္႔ေရာင္ထ်န္းက မိသားစုပညာေရး အရမ္းအေရးၾကီးသည္၊ ငယ္စဥ္က မိဘမ်ားအၿပ ုသေဘာေဆာင္တဲ႔မိသားစုပညာေရးနွင္႔ စြမ္းအင္ေပးခဲ႔ပါက ကေလးမ်ားသည္အၿခားသူမ်ားနွင္႔ကြဲၿပားၿခားနားသည္ဟုမခံစားရပါ။ မိခင္မ်ားက ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္ၿခင္း၊ သေဘာထားၾကီးၿခင္းကလည္း သူ႔အား ဘယ္ေတာ႔မွ သိမ္ငယ္ၿခင္းမၿဖစ္ေစပါ။

ခ်ီက်စ္တကၠသိုလ္ လူမႈေရးဘြဲ႔ရၿပီးေနာက္ သူသည္ထိုင္ဝမ္တြင္2နွစ္အလုပ္လုပ္သည္၊ ၿပည္ပ အလုပ္ေၿပာင္းလုပ္ခ်င္သည္၊ ကမာၻ႔အၾကီးဆံုးဖိနပ္စက္ရံုေပါင္ခ်ိန္က သူ႔အား အင္ဒိုနီးရွားစကား ေၿပာတတ္တာမ်က္စိက်၍ အင္တာဗ်ူးရန္ေမတၱာရပ္ခံသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သူအင္ဒိုနီးရွားစကား မေၿပာတာ10နွစ္ေက်ာ္ရိွ၍ အလ်င္အၿမန္မိခင္အားအကူအညီေတာင္းသည္။ က်န္းေဟြ႔ဖန္းက ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ မိတ္ဆက္စကားမူၾကမ္းတစ္ရြက္ေရးေပးသည္ကို ကြန္ပ်ူတာမ်က္နွာၿပင္တြင္ ကပ္ထားၿပီးဖတ္သည္၊「ဟူ」ကြန္ပ်ူတာအၿခားတစ္ဖက္ အင္တာဗ်ူးအစဥ္ေၿပစြာေအာင္ၿမင္ ခဲ႔သည္။

**ဘာသာစကားပိုမိုနားလည္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မွခုန္ထြက္လာၿခင္း
သူက အထက္တန္း၊တကၠသိုလ္တက္ေနသည္႔ဒုတိယမ်ိုးဆက္မ်ားအား မူလတန္းမွစ၍မိခင္ ဘာသာစကားကိုေကာင္းစြာသင္ယူပါ။「ကၽြန္ေတာ္ထိုနွစ္ေတြတုန္းက လိမ္လည္ခဲ႔တယ္,သင္တို႔ အမွန္တကယ္ အားကိုးလို႔ရပါတယ္!」ကိုယ္ေရးရာဇဝင္တြင္ အၿခားသူမ်ားထက္ဘာသာစကား တစ္ခုပိုတတ္ၿခင္းသည္ ရာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာထဲက 「ခုန္ထြက္လာ」နိုင္သည္။ အေရြးခံရ/မရ သည္ ၿဖစ္ေစ၊ အခြင္႔အေရးပိုမ်ားသည္။ ရိနီေပါင္ခ်ိန္စက္ရံုဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ အၿခားၿပည္သား မ်ားက အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကားနားမလည္ၾကပါ။ ဆဲဆိုမႈမ်ားၿဖင္႔ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင္႔ ဆက္ဆံေရး မေကာင္းပါ။က်ိန္႔ေရာင္ထ်န္းသည္ လံု႔လဝီရိယထုတ္ အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကားေလ႔က်င္႔၍ ဝန္ထမ္းမ်ား၏နွလံုးသားကိုအနိုင္ယူခဲ႔သည္။ ၿပီးေတာ႔ ထိုင္ဝမ္ၿပည္မၾကီးလူမ်ိုးေတြအတြက္ အင္ဒိုနီးရွားဆရာေတြလည္းရိွပါသည္။ က်ိန္႔ေရာင္ထ်န္း ငယ္စဥ္ကနာမည္ၾကီးေက်ာင္းတက္ခဲ႔ သည္မဟုတ္၊ အိမ္စာကအတန္းထဲတြင္ ေနာက္ၿပန္ေရတြက္ပါက ေရွ႔3ေယာက္၊ ဘာသာစကား အာသာခ်က္ၿဖင္႔ ၿပည္ပတြင္ဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ရန္ ဆံုးၿဖတ္လိုက္သည္။ အကို၏ေအာင္ၿမင္မႈ အေတြ႔အၾက ံုကို ၾကည္႔၍ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ဖံြ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ခ်င္သည္။

က်ိန္႔ေရာင္ထ်န္း စိတ္ရင္းၿဖင္႔ အၾကံၿပ ုသည္မွာ နိုင္ငံသားသစ္ကေလးမ်ား ငယ္စဥ္ကမိခင္ ဘာသာစကားကိုသင္ယူပါ။ သူ႔လို「နက္ရိႈင္းတဲ႔ေနရာကေန အလြယ္တကူ ၿပန္ယူပါ」သို႔ေသာ္ အသက္ၾကီးမွ ဘာသာစကားသစ္ကိုသင္ယူသည္႔အခါ အလြန္ခက္ခဲၿပီးနာက်င္လွသည္။

**မတူကြဲၿပားေသာ ေနာက္ခံ သူ႔ကိုစမွတ္မွာ အနိုင္ရေစ
က်န္းေဟြ႔ဖန္းက ထိုင္ဝမ္တြင္ ကေလးမ်ားက အဖိုးအဖြားမ်ားနွင္႔ တရုတ္စကားေၿပာသည္။ သို႔ေသာ္ သူမက ကေလး3ေယာက္ကို သူငယ္တန္းမွစ၍ လြယ္ကူေသာအင္ဒိုနီးရွားစကားၿဖင္႔ ေၿပာဆိုသည္။ 「ထမင္းစား、ေရခ်ိုး、သြားတိုက္」စသည္တို႔မွစသည္;ကေလးမ်ားစာေရးတတ္ ရန္ေစာင္႔ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကားကိုစတင္ေရးခိုင္းသည္။ ထုိင္ဝမ္နိုင္ငံသားသစ္ မိသားစု အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မိခင္မ်ားအားမိခင္ဘာသာစကားမသင္ခိုင္းပါ။ က်န္းေဟြ႔ဖန္းရဲ႔ အေတြ႔ အၾက ံုမွ မိသားစုအေတာ္မ်ားမ်ားကေၿပာသည္ 「သင္(နိုင္ငံသားသစ္)တရုတ္စကား ေတာင္ ေၿပာတာမေကာင္း၊ ကေလးကိုဘယ္လိုသင္မလဲ?」

ဘာသာစကားနွင္႔ မတူကြဲၿပားေသာေနာက္ခံက က်ိန္႔ေရာင္ထ်န္းအား ေမြးရာပါအားသာခ်က္ ၿဖစ္ေစသည္။ ဘာသာစကားနားလည္သည္႔သူသည္ ကမာၻ႔စတုတၳလူဦးေရအမ်ားဆံုး အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ အနုိင္ရရိွခဲ႔သည္။

ေဆာင္းပါးရင္းၿမစ္ :လွ်န္ေဟာ္ေန႔စဥ္သတင္းဌာန-ရြမ္႔က်င္အင္ဂ်င္နီယာ(သတင္းေထာက္:စြန္းက်ုံရင္း、စူးေဝရႊမ္/ဓါတ္ပံု :ဝမ္ထိန္ရိ)

Was this information helpful? Yes    No