:::

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ

ไต้หวันเป็นสถานที่พบเจอกับภัยพิบัติมากมาย หน้าฤดูพายุไต้ฝุ่นในแต่ละปีมีวาตภัย อุทุกภัย ภัยพิบัติที่ไม่สามารถเตือนภัยล่วงหน้าได้มีอัคคีภัย แผ่นดินไหว ดินถล่ม และอื่นๆ คุณทราบหรือไม่ว่าเวลาเผชิญกับภัยพิบัติข้างต้นต้องทำอย่างไร? สิ่งที่ควรจัดเตรียมก่อนเกิดภัยพิบัติมีอะไรบ้าง?

※เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ※
สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยกรุงไทเป
https://english.119.gov.taipei/Default.aspx​ (หน้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ)

เว็บไซต์ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติกรุงไทเป
https://www.eoc.gov.taipei/taipeicityems1_public_en​ (หน้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ)

เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศทั่วโลกกรมบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย
https://www.nfa.gov.tw/eng/index.php​ (หน้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ)

10_防火無阻礙不慌張(泰語)

Was this information helpful? Yes    No