:::

【ထိုင္ဝမ္က ပံုၿပင္သစ္】ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ေရွာင္ေထာင္:က်မသည္ထိုင္ဝမ္လူမ်ိုး၊ ဗီယက္နမ္ လူမ်ိုး လည္းၿဖစ္သည္။ မိသားစုရိွေသာေနရာသည္အိမ္ၿဖစ္သည္။

Hit : 104
Date : 2019/5/29
Updated : 2019/7/12 下午 05:35:00

小陶1

အိမ္ငွားေနထိုင္ၿခင္းလုပ္ငန္းနွင္႔ မိမိစိတ္ကူးအလြန္နီးစပ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း ဧည္႔လမ္းညႊန္ (သို႔) ခရီးစဥ္ေခါင္းေဆာင္လိုင္စင္ စာေမးပြဲကို ကိုယ္တိုင္ေလ႔လာၿပင္ဆင္သည္။ ေၿဖဆို ေအာင္ၿမင္ၿပီးေနာက္ ထိုင္ဝမ္လူမ်ိုးကို ဗီယက္နမ္သို႔ေခါ္ေဆာင္လည္ပတ္္ၿခင္း(သို႔) ဗီယက္နမ္ လူမ်ိုးကို ထိုင္ဝမ္သို႔လာေရာက္လည္ပတ္ေစနိုင္သည္။ နွစ္နုိင္ငံရဲ႔ယဥ္ေက်းမႈေတြကို အားလံုး နားလည္ေအာင္ ကူညီနိုင္သလို က်မလည္း ဗီယက္နမ္အိမ္သို႔ မၾကာခဏ ၿပန္နိုင္သည္။——ေရွာင္ေထာင္

ေရွာင္ေထာင္သည္ ဗီယက္နမ္ေၿမာက္ပိုင္း ကြမ္နင္ၿပည္နယ္မွ လက္ထပ္၍ ထိုင္ဝမ္သို႔ေရာက္ လာသည္႔ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ၿဖစ္သည္။ 6ႏွစ္မွစ၍ မိသားစုနွင္႔အတူ လယ္စိုက္သည္။ မိသားစုေနထိုင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ ေငြပိုရွာနိုင္ဖို႔အတြက္ 16နွစ္တြင္ ေဟာ္ေန႔၌ ကိုရီးယားစာ သင္ယူၿပီး ကိုရီးယားသြားေရာက္အလုပ္လုပ္ရန္ၾကံစည္ခဲ႔သည္။ မေမွ်ာ္လင္႔ဘဲ အိမ္နားက သူမ၏အေဒၚရဲ႔ အိမ္ငွားေနထိုင္သည္႔ ထိုင္ဝမ္လူငယ္တစ္ေယာက္နွင္႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔သည္။ 「ေရွာင္ေထာင္ ရဲ႔ လက္သည္းၾကားတြင္ ရႊံ႔နြံမ်ားၿမင္ေတြ႔ၿခင္းေၾကာင္႔ သူမသည္ အလုပ္ ၾကိ ုးစားသည္႔ အမ်ိုးသမီး တစ္ေယာက္ဟု ထင္သည္။」 ဤလူငယ္သည္ ယခုခင္ပြန္းၿဖစ္သည္။ 2နာရီၾကာသိကၽြမ္းၿပီး ေနာက္ခြဲခြာရ၍ ေရွာင္ေထာင္ဓါတ္ပံုတစ္ပံုယူခဲ႔သည္။ ထိုင္ဝမ္ၿပန္လာၿပီး ေနာက္ အားတက္စြာၿဖင္႔ ဘာသာၿပန္အကူညီနွင္႔ အပတ္စဥ္ တစ္နွစ္နီးပါးဆက္သြယ္ေၿပာဆို သည္။ ေရွာင္ေထာင္ 19နွစ္ တြင္ လက္ထပ္၍ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္ခဲ႔သည္။

小陶2

※လ်င္ၿမန္စြာေလ႔လာသင္ယူ
ေရွာင္ေထာင္ လက္မထပ္ခင္ အိမ္ဌားေနထိုင္သည္႔လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကို သင္ယူၿပင္ဆင္ခဲ႔သည္။ ပထမေန႔ အခန္းၿပည္႔ေသာေၾကာင္႔ ဘာသာစကားအစဥ္မေၿပသည္႔ေရွာင္ေထာင္သည္ နံနက္ အာရံုတက္2နာရီထ၍ ေယာကၡမနွင္႔လုိက္၍30ဦးစာ နံနက္စာသင္ယူခ်က္ၿပ ုတ္ခဲ႔သည္။ ဧည္႔သည္ အခန္းအပ္ၿပီးေနာက္ အိပ္ယာသိမ္း၊ အခန္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္သည္။ နွစ္ပတ္ၿပီးေနာက္ သူမစတင္၍ တစ္နွစ္အၾကာတြင္ ဇနီးေမာင္နွံနွစ္ဦးသည္ အိမ္ဌားေနထိုင္သည္႔လုပ္ငန္းကို လႊဲေၿပာင္းယူခဲ႔သည္။

ေယာကၡမၾကီးက ေရွာင္ေထာင္ေနထိုင္မႈအၿမန္လိုက္ေလ်ာညီေထြၿဖစ္ေစရန္ ထိုင္ဝမ္ေရာက္ၿပီး 3ရက္ေၿမာက္ေန႔တြင္ မူလတန္ေက်ာင္းညေက်ာင္းသို႕ေခၚသြား၍မွတ္ပံုတင္ခဲ႔သည္။ သင္ယူမႈ အားေကာင္းသည္႔ေရွာင္ေထာင္သည္ ေက်ာင္း3လတက္ၿပီးေနာက္ ထိုင္ဝမ္လူမ်ိုးမ်ားနွင္႔ေၿပာဆို နိုင္သည္။ ေယာကၡမၾကီးမွ နိုင္ငံသားသစ္မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာသို႔ထပ္ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ညီအမမ်ားဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ဘာသာၿပန္ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း အၿဖစ္ ေနထိုင္ေစသည္။သူမသည္ ယခုအဆိုပါစင္တာ၏နည္းၿပဆရာ၊ ဟြားလွ်န္ခရိုင္တရားရံုး က်န္းမာေရးေဆးခန္း၏စကားၿပန္လည္းၿဖစ္သ

※လူမႈေရးလုပ္သားမ်ား အိမ္မက္ခရီးစဥ္
「ထိုင္ဝမ္လာခါစက အၿမဲအိမ္ကိုလြမ္းလွ်င္ မိဘမ်ားကိုဖုန္းေခၚေၿပာဆိုၿခင္း၊ ေယာကၡမနွင္႔ ခင္ပြန္းတို႔ကလည္း သူမအားပင္လယ္ကမ္းေၿခသို႕ေခၚသြားၿပီးလမ္္းေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးအတူ စီးၾကသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္သစ္နွင္႔လုိုက္ေလ်ာညီေထြၿဖစ္ရန္မလြယ္ပါ၊ တခါတရံလည္း ငိုမိတယ္၊ ၿဖည္းၿဖည္းခ်င္း လိုက္ေလ်ာညီေထြၿဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။」

ဦးဆံုးနွစ္အနည္းငယ္ ေရွာင္ေထာင္သည္ ထိုင္ဝမ္လူမ်ိုးမ်ားက နိုင္ငံၿခားအိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားကို ေငြေၾကာင္႔လက္ထပ္၍ထိုင္ဝမ္သို႔လာသည္ဟု မစူးစမ္းဘဲဘက္လိုက္သည္ဟုခံစားရသည္။ အခန္းၾကိ ုတင္ယူသည္႔ဖုန္းေၿပာရာတြင္လည္းေတြ႔ၾကံ ုရသည္။ နိုင္ငံၿခားအိမ္ေထာင္ဖက္စင္တာ တြင္ လုပ္အားေပးစဥ္ နိုင္ငံၿခားအိမ္ေထာင္ဖက္ညီအမမ်ား သန္႔ရွင္းေရးုသမား၊ လူနာေစာင္႔၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္စသည္တို႔ မၾကာခဏေၿဖရွင္းရသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔သူမသည္ ထိုင္ဝမ္လူမ်ိုး မ်ားနွင္႔ အတူဆက္ဆံရန္ ေၾကာက္ရြ႔ံခဲ႔သည္။

တစ္ၾကိမ္က နံနက္ယံ 1,2နာရီတြင္ နိုင္ငံၿခားအိမ္ေထာင္ဖက္စင္တာ ယခင္ညႊန္ၾကားေရးမႈး ေဟာင္း ရန္ေမဟြာဖုန္းၿဖင္႔ ရဲစခန္းသို႔လာေရာက္၍ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္သည္႔ ဘာသာၿပန္ ေပးရန္ အကူအညီေတာင္းသၿဖင္႔ ေယာကၡထီးလုိက္ပါ၍ ထိုအခ်ိန္က 2,3လသားကေလးကိုေပြ႔ လွ်က္ သြားေရာက္ေၿဖရွင္းသည္႔အခါ ဗီယက္နမ္မဟုတ္ဘဲ အင္ဒိုနီးရွားၿဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုင္ဝမ္လူမ်ိုးမ်ားက သူမ၏တစ္နယ္တည္းသားနွင္႔ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္သည္ကို သူမနက္ရိႈင္းစြာ ခံစားရသည္။ သူမလည္း ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားညီအမမ်ားအမႈတို႔ကို ပိုမိုၿပ ုလုပ္ဖို႔ၾကိ ုးစားမည္။ ဟြားစန္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ အနာဂတ္တြင္ တကၠသိုလ္ဆက္တက္ၿပီး လူမႈေရးလုပ္သားပညာေရး ဒီဂရီ ရယူပါသည္။

小陶3

※မိသားစုဝင္ရိွသည္႔ေနရာသည္အိ
ေရွာင္ေထာင္၏ အိမ္ဌားေနထိုင္ၿခင္းလုပ္သည္႔အိမ္သစ္ကို 2017ခုနွစ္9လတြင္ၿပီးစီးခဲ႔ၿပီး 1ထပ္ သည္ ေကာ္ဖီဆိုင္ၿဖစ္သည္။ သူမသည္ ဗီယက္နမ္ရိုးရာေကာ္ဖီ၊ ေပါင္မုန္႔၊ ဆန္ေခါက္ဆြဲစသည္ တို႔ကို ေလ႔လာဖို႔အစီအစဥ္ရိွၿပီး အနာဂတ္တြင္ စားေသာက္ဆိုင္ဖြင္႔ခ်င္သည္။ ေန႔တိုင္း ဗီယက္နမ္ ဝတ္စံုကိုဝတ္၍ ဧည္႔ခံရသည္ကိုအလြန္နွစ္သက္သည္။ ဧည္႔သည္အား ဗီယက္နမ္ကို ပုိနားလည္ ေစသည္။

ထိုင္ဝမ္လာသည္မွာ 8နွစ္ရိွၿပီ 4ၾကိမ္သာ ဗီယက္နမ္သုိ႔ၿပန္သည္။ 2ခါသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၍ ဗီယက္နမ္အစားအစာစားခ်င္ေသာေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္။ ထိုင္ဝမ္တြင္ ေရတိုင္ေခါင္းဖြင္႔တာနွင္႔ ေရလာသည္၊ မီးခလုတ္နွိပ္တာနွင္႔မီးလင္းသည္။ သို႔ေသာ္ သူမသည္ငယ္စဥ္အခါက ဗီယက္နမ္ တြင္ မိုးေရေသာက္၊ ညတြင္မိုးေကာင္းကင္တစ္ခြင္ၾကယ္ေလးေတြရဲ႔အလင္းေရာင္ေန႔ရက္ေလး မ်ားကို အၿမဲစဥ္းစားမိပါသည္။ 「ဒီေန႔စားလို႔ဝရင္ၿပီးေရာ မနက္ၿဖန္ကိစၥ မနက္ၿဖန္ ထပ္စဥ္းစား မယ္」ဆိုၿပီး ေရာင္႔ရဲမႈမ်ိုးလည္း ရိွပါသည္။

小陶4

သူမသည္ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားညီအမဝန္ေဆာင္မႈၿဖစ္စဥ္တြင္း ဝမ္းနည္းၿခင္း၊ အမ်က္ေဒါသ (သို႔) အားအင္မရိွသည္႔စိတ္ အၾကိမ္ၾကိမ္ၿဖစ္ခဲ႔ဖူးပါသည္။ သူမ ေယာကၡမက ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ တဆင္႔ ထိုင္ဝမ္နွင္႔ဗီယက္နမ္ နွစ္နိုင္ငံနားလည္မႈၿမွင္႔တင္ရန္ အားေပးခဲ႔သည္။ ဒါေၾကာင္႔ သူမ လိုင္စင္ေၿဖဆိုဖို႔ တက္ၾကြစြာ ၿပင္ဆင္ခဲ႔သည္။ သူမသည္ သက္ၾကီးမိဘမ်ားကို အခ်ိန္မေရြးၿပန္၍ ၿပ ုစုရန္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံသားကို ဆက္လက္ထိန္းထားသည္။ ခင္ပြန္းနွင္႔လည္း ပင္စင္ယူသည္႔အခါ နွစ္နုိင္ငံ အလွည္႔က်ေနထိုင္ဖို႔ သေဘာတူညီမႈ ယူထားသည္။

ေရွာင္ေထာင္သည္ ကေလးငယ္စဥ္မွစ၍ေနထိုင္မႈဘဝတြင္ ဗီယက္နမ္ယဥ္ေက်းမႈကို ထိေတြ႕ ေစသည္။ မူၾကိ ုတက္ေနသည္႔သမီးေလးသည္ တစ္ခါက အတန္းထဲတြင္ ဆရာမအား :「က်မ သည္ ဗီယက္နမ္လူမ်ိုးၿဖစ္သည္!」ဟု ယံုၾကည္မႈအၿပည္႔ၿဖင္႔ေထာင္လႊားစြာ ေၿပာခဲ႔သည္မွာ သူမအား အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားေစသည္။

ေရွာင္ေထာင္ယံုၾကည္ပါသည္၊ မိသားစုဝင္ရိွသည္႔ေနရာသည္အိမ္ၿဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား ၾကီးၿပင္းလာသည္႔အခါ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ထိုင္ဝမ္လူမ်ိုး၊ ဗီယက္နမ္လူမ်ိုး လည္းၿဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္မႈအၿပည္႔ရိွရန္ ေမွ်ာ္လင္႔မိပါသည္။

ေဆာင္းပါးရင္းၿမစ္:ထိုင္ဝမ္အၿပံ ုး ( စာသား :က်န္းေဖ႔က်င္ / ဓါတ္ပံု :လင္က်င္႔ရီ )

Was this information helpful? Yes    No