:::

[ទិវាម្ដាយភាសា 7 ប្រទេសនៃកាត] សូមស្វាគមន៍ដើម្បីទាញយក!

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 124
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2019/4/22
ថ្ងៃខែថ : 2019/5/2 下午 03:33:00

1080420-0520母親節賀卡

ខ្មាស់អៀនហើយមិនហ៊ាននិយាយថា "ម៉ាក់ កូនស្រឡាញ់អ្នកម៉ាក់"? ទិវាមាតាប្រចាំឆ្នាំនឹងមកដល់ហើយប្រសិនបើអ្នកខ្មាស់អៀនអ្នកត្រូវតែក្លាហានដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកឥឡូវនេះអ្នកអាចទាញយកវាពីគេហទំព័រថ្មី ជាភាសាចិន អង្លេស វៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ ភូមានិងភាសាខ្មែរនៃពាក្យ " ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នក " សន្លឹកបៀនៃភាសា ស្វាគមន៍ដែលបញ្ជូនទៅម្ដាយឬអ្នកដែលចង់អរគុណពួកគេតាមរយៈទូរស័ព្ទឬអ៊ីនថឺណិតបង្ហាញសេចក្ដីស្រឡាញ់មិនថាពេលវេលាទីកន្លែងនិងភាសាទេ!

※រយៈពេលទាញយក: 2019/04/20 ~ 5/20
※វិធីសាស្ត្រទាញយក:
                 1.ទាញយកតាមអ៊ីនទាន់:  https://ftt.tw/GbFFH 
                 2.Line  ទាញយក: បញ្ចូលលេខដូចខាងក្រោមដើម្បីទាញយកកំណែភាសា (id: @ifitw)
                             【1】ភាសាចិន
                             【2】ភាសាអង្លេស
                             【3】ភាសាវៀតណាម
                             【4】ភាសាចិនឲណ្ឌូនេស៊ី
                             【5】ភាសាថៃ
                             【6】ភាសាចភូមា
                             【7】ភាសាខ្មែរ

Was this information helpful? Yes    No