:::

【မိခင္မ်ားေန႔ 7နိုင္ငံနႈတ္ခြန္းဆက္အသံကဒ္】ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္။!

Hit : 193
Date : 2019/4/22
Updated : 2019/5/2 下午 03:32:00

1080420-0520母親節賀卡

ရွက္လို႔ေၿပာမထြက္ဘူး「ေမေမကိုခ်စ္တယ္」? နွစ္ပတ္လည္ မိခင္မ်ားေန႔ေရာက္ေတာ႔မည္။ ရွက္ေနတဲ႔နင္ ရဲရင္႔စြာခ်စ္ၿခင္းေမ

တၱာကိုေဖာ္ၿပလိုက္ရေအာင္! အခုပဲ နိုင္ငံသားသစ္လုပ္ပိုင္ခြင္႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကိုသြားေရာက္ၿပီး တရုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊
ၿမန္မာနွင္႔ ကေမာၻဒီးယားဘာသာရဲ႔ 「ငါနင္႔ကိုခ်စ္တယ္」နႈတ္ခြန္းဆက္အသံကဒ္ကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ပါ။ ဖုန္း(သို႔)အင္တာနက္မွတဆင္
႔ ေမေမ(သို႔) ေက်းွဇူးတင္ထိုက္သည္႔သူမ်ားကို ေပးပို႔လိုက္ပါ။ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာသိရိွေစရန္ အခ်ိန္၊ေနရာနွင္႔ ဘာသာစကား
ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွပါ။!

※ေဒါင္းလုပ္ကာလ:2019/04/20~5/20

※ေဒါင္းလုပ္နည္းလမ္း:
                     
                          1.ရြင္တြမ္းေဒါင္းလုပ္ : https://ftt.tw/GbFFH 
                          
                          2.Lineေဒါင္းလုပ္ :ေအာက္ပါဒစ္ဂ်စ္တယ္ကိုေဒါင္းလုပ္လုပ္၍ဝင္ပါ။ ဘာသာအသီးသီးဗားရွင္း (id: @ifitw)
                                            【1】တရုတ္

                                            【2】အဂၤလိပ္

                                            【3】ဗီယက္နမ္

                                            【4】အင္ဒိုနီးရွား

                                            【5】ထိုင္း

                                            【6】ၿမန္မာ

                                            【7】ကေမာၻဒီးယား

Was this information helpful? Yes    No