:::

ကေမာၻဒ ီးယာီး အာဖရိကဝက္အဖ ာီးကက္ေရာရာဂါ(ဝက္နာေရာရာဂါ) ခရ ီးသည္မ ာီး

Label
LocationTaiwan
Hit : 276
Date : 2019/4/12
Updated : 2019/4/18 上午 09:20:00

ကမာၻ႔တိရိစာၦန္က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (OIE၊ ကေမာၻဒီးယားနိုင္ငံရဲ႔ အာဖရိကဝက္နာေရာဂါပထမဆံုး အဆင္႔အသိေပးမႈ ထုတ္ၿပန္ခဲ႔သည္။ စိုက္ပ်ိုးေရးေကာ္မတီ ကာကြယ္တားဆီးေရးဌာနမွ အတည္ၿပ ုထားသည္။ 4လ 4ရက္မွစ၍ ကေမာၻဒီးယားမွ ထိုင္ဝမ္သို႔ေရာက္ရိွလာေသာ ခရီးသည္  ဝက္သားနွင႔္ ၎ထုတ္ကုန္မ်ားသယ္လာပါက ဒဏ္ေငြထိုင္ဝမ္ေငြ 2သိန္း တိုးၿမွင္႔က်ခံေစ မည္။ နိုင္ငံၿခားသားမ်ား အေၾကေပးေဆာင္ၿခင္းမရိွပါက ဝင္ခြင္႔ၿငင္းဆန္မည္။

စိုက္ပ်ိုးေရးေကာ္မတီ ကာကြယ္တားဆီးေရးညႊန္ၾကားေရးမႈး ဖုန္ဟုိင္တုန္း ရွင္းလင္းခ်က္၊ ကေမာၻဒီးယားမွ ဝင္ေရာက္လာေသာခရီးသည္မ်ား ဥပေဒခ်ိုးေဖာက္၍ ဝက္သားနွင္႔ ၎ထုတ္ကုန္ သယ္ေဆာင္လာပါက  ဒုတိယအၾကိမ္မွစ၍ ဒဏ္ေငြသည္ ထိုင္ဝမ္ေငြ1သန္း ၿဖစ္သည္။ ခရီးသည္မ်ား ဥပေဒကိုမခ်ိုးေဖာက္သင္႔ပါ။ အတူတကြ ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊ ဝက္ေမြးၿမ ူေရးလုပ္ငန္း ကို ကာကြယ္ပါ။  

အာဖရိကဝက္နာေရာဂါေဒသမွ ထိုင္ဝမ္သို႔ေရာက္ရိွလာေသာခရီးသည္မ်ား ဥပေဒခ်ိုးေဖာက္၍ ဝက္သားနွင္႔ ၎ထုတ္ကုန္ သယ္လာပါက ဒဏ္ေငြထိုင္ဝမ္ေငြ 2သိန္းအထက္ၿဖစ္ေသာ္လည္း နိုင္ငံၿခားသားမ်ား ဒဏ္ေငြအေၾကမေပးေဆာင္ပါက ဝင္ခြင္႔မရပါ။ သို႔ေသာ္ စစ္ေဆးေရးဌာနမွ ေၿပာၾကားခ်က္မွာ လက္ရွိ အာရွနိုင္ငံတြင္ အာဖရိကဝက္နာၿဖစ္ပြားလွ်က္ရိွသည္။ မြန္ဂိုလီးယား ႏွင္႔ ထိုင္ဝမ္အၾကား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖလွယ္မႈ ေလ်ာ႔နည္းသည္မွအပ ကေမာၻဒီးယားသည္ တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္ၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ေရးရာခရီးသြားမ်ား၏ကပ္ေရာဂါ ၾကိ ုတင္ကာကြယ္ရမည္႔ ေဒသသစ္ ၿဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္မူရင္း က်ံုးရန္းဆဲ႔

African Swine Fever breakout in Cambodia. Travelers carrying pork products are subject to an NT$200,000 fine.

Dịch tả lợn Châu phi bùng phát tại Campuchia, khách du lịch mang sản phẩm chế biến từ thịt lợn sẽ bị phạt 200 000 Đài tệ.กัมพูชาพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร นักท่องเที่ยวที่พกพาผลิตภัณฑ์เนื้อหมูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเริ่มปรับ200,000ดอลลาร์ไต้หวัน

Kamboja Ditemukan Kasus Asfivirus, Wisatawan Membawa Produk Daging Babi dari Kamboja akan Dikenai Denda NTD 200,000

ကေမာၻဒီးယား အာဖရိကဝက္္အဖ်ားကပ္ေရာဂါ(ဝက္နာေရာဂါ) ခရီးသည္မ်ား ဝက္သားထုတ္ကုန္ သယ္လာပါက ခ်က္ခ်င္း ဒဏ္ေငြထိုင္ဝမ္ေငြ 2သိန္း က်ခံေစမည္။

ជំងឺគ្រុនជ្រូកនៅអាហ្វ្រិកនៅប្រទេសកម្ពុជា អ្នកដំណើរដែលមាននាំផលិតផលសាច់ជ្រូកនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 20 ម៉ឺនយ័នចិនតៃវ៉ាន

Was this information helpful? Yes    No