:::

ထောင်ယွမ်မြို့ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ အခမဲ့ဥပဒေနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ

ထောင်ယွမ်မြို့ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ အခမဲ့ဥပဒေနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ
ထောင်ယွမ်မြို့ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ အခမဲ့ဥပဒေနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ

ထောင်ယွမ်မြို့နိုင်ငံသားသစ်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာသည်
ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့မှ ဒီ
ဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ထိ နိုင်ငံသားသစ်များ၏အ
ခွင့်အရေး၊ လင်မယား၏ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြမ်းခြင်း၊ သားသမီး
အုပ်ထိန်းခွင့် အစရှိသောခေါင်းစဉ်များဖြင့် လစဉ် အခမဲ့
ဥပဒေနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတစ်ပွဲစီ ပြုလုပ်သည်။ နာမည်စာ
ရင်းပေးပြီး လာရောက်တက်ရောက်ကြရန် ကြိုဆိုသည်။

ဆွေးနွေးပွဲချိန်။ ။ ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ
လ ၅ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ထိ ၁၄:၀၀- ၁၆:၀၀
(လစဉ်တစ်ပွဲစီပြုလုပ်ပြီး အသေးစိတ်ရက်စွဲကို အစီအစဉ်
ကြေညာစာစောင် DM တွင် ကြည့်ပါ။)

ဆွေးနွေးပွဲနေရာ။ ။ ထောင်ယွမ်မြို့နိုင်ငံသားသစ်ယဉ်
ကျေးမှုစင်တာ ၃ ထပ်(ထောင်ယွမ်မြို့ ထောင်ယွမ်မြို့နယ်
ဖုရှင်းလမ်း အမှတ် ၁၃၅)

နာမည်စာရင်းပေးရန်ဖုန်းလိုင်း။ ။ ၀၃-၃၅၇၀၈၇၂

Attachment List

  1. DMFile size:123 KB
Was this information helpful? Yes    No