:::

ထိုင်ပေမြို့နန်ကန်ခရိုင်ရုံးတွင် ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၈ ခုနှစ် “နိုင်ငံသားသစ်များ၏အကသင်တန်း” ကို ဖွင့်လှစ်မည်။

ထိုင်ပေမြို့နန်ကန်ခရိုင်ရုံးတွင် ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၈ ခုနှစ် “နိုင်ငံသားသစ်အကသင်တန်း” ကို ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စား
သောနိုင်ငံသားသစ်များ (https://goo.gl/ZY7tVB) တွင် အွန်လိုင်း
မှ နာမည်စာရင်းပေးပါ။ သို့မဟုတ် နန်ကန် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးစင်
တာ ၈ ထပ်ရှိ လူသားဆိုင်ရာသင်တန်း(ထိုင်ပေမြို့ နန်ကန်မြို့နယ် နန်ကန် ၁ လမ်း အမှတ် ၃၆၀) တွင် သွားရောက်နာမည်စာရင်းပေး
နိုင်သည်။ လူဦးရေအကန့်အသတ်ရှိ၍ လူပြည့်သည်အထိ လက်ခံ
သွားမည်။

အချိန်။ ။ ပထမအသုတ် ၁၀၈/၃/၅-၄/၂၃၊ ဒုတိယအသုတ်

နေရာ။ ။ တုံးရှင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုစင်တာ(ထိုင်ပေမြို့ နန်ကန်မြို့နယ် တုံးမင်လမ်း)

Was this information helpful? Yes    No