:::

လတ်တလောတွင် ဗီယက်နန်နှင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံများ၌ ဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေဆိုးရွားလာသဖြင့် ပြည်သူများ ပြည်ပထွက်ချိန်တွင် သတိထားကြရန် ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနမှ သတိပေးလှုံ့ဆော်လိုက်သည်။

Label
LocationTaiwan
Hit : 28
Date : 2019/2/22
Updated : 2019/2/22 下午 05:08:00

ဝက်တက်၊ ပါးချိတ်ရောင်နာနှင့်ဂျိုက်သိုးရောဂါပေါင်းစပ်ကာကွယ်ဆေး(MMR)ထိုးခြင်းသည် အကျိုးအသက်ရောက်ဆုံး ကာကွယ်နည်းဖြစ်သည်။

Was this information helpful? Yes    No