:::

“စည်းကျော်သောပျော်ရွှင်မှု” နိုင်ငံသားသစ်များ၏ဘဝအကြောင်းစာအုပ်

နိုင်ငံသားသစ်များနှင့်၎င်းတို့၏မိခင်နိုင်ငံမှယဉ်ကျေးမှု
ကို အများပြည်သူများ သိရှိနားလည်စေရန် ပညာရေးဝန်
ကြီးဌာနသည် တန့်ကျန်းတက္ကသိုလ်ကို နယ်ခြားသောပျော်
ရွှင်မှုဟု အမည်ရသော နိုင်ငံသားသစ်များ၏ ဘက်စုံယဉ်
ကျေးမှု တစ်သက်တာသင်ကြားရေးစာအုပ်ကို ဖွဲ့စည်းရေး
သားရန် လွဲအပ်ခဲ့ပြီး ထိုစာအုပ်ကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အများပြည်သူ ဒေါင်းလော့နိုင်ရန် တင်ထားပေးသည်။ စာအုပ်မှာ နှစ်အုပ်ခွဲရေးထားပြီး တစ်
အုပ်တိုင်းတွင် နိုင်ငံသားသစ် ၁၅ ဦးအကြောင်း ရေးသား
ထားသည်။ ပထမစာအုပ်တွင် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ဘဝအ
ကြောင်း၊ နိုင်ငံသားသစ်နှင့်မိသားစု(သားသမီးအပါအဝင်)
တို့၏ နေသားကျရေးအကြောင်းများနှင့် နိုင်ငံသားသစ်ပ
ညာရေးတိုးမြှင့်ရေးကို လုပ်ကိုင်သော အဖွဲ့အစည်း၏ကိုယ်
စားလှယ်များက နိုင်ငံသားသစ်များအား စောင့်ရှောက်သည့်
သက်တမ်းတလျှောက်တွင် တွေ့ကြုံခဲ့သည်များကို အင်တာ
ဗျူး၍ ဖွဲ့စည်းရေးသားထားသည်။ ဒုတိယတစ်အုပ်တွင်မူ
လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးရှိ နိုင်ငံသားသစ်များနှင့် ၎င်း၏ဘေး
ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို အင်တာဗျူး၍
ဖွဲ့စည်းရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၅ ခုနှစ်မှစ
၍ “နိုင်ငံသားသစ် ထူးချွန်သူမွေးထုတ်ခြင်း ပညာရေးအစီအစဉ်”
ကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသားများအား မိမိကျွမ်းကျင်
ထူးချွန်ရာ ဘာသာစကားနှင့်ဘက်စုံယဉ်ကျေးမှုအားသာချက်ကို
အသုံးပြုတတ်ရန် နိုင်ငံသားသစ်များအား လျင်မြန်စွာ နေသားကျ
ပြီး ၎င်း၏ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးစေရန် အများပြည်သူအား
ဘက်စုံယဉ်ကျေးမှု၏အနှစ်သာရကို သိရှိနားလည်ပြီး သင့်မြတ်
ဖော်ရွေသောပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ် ဖန်တီးသွားမည်။ ဤစာအုပ်
ထုတ်ဝေခြင်းမှတဆင့် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားများအား နိုင်ငံသားသစ်
အပေါ် အဘက်ဘက်မှ သိရှိနားလည်လာ၍ လူမျိုးအချင်းချင်း
သင့်မြတ်ပြီး ထိုမှတဆင့် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ယဉ်ကျေးမှုကို ထဲ
ထဲနက်နက်လေ့လာခြင်းဖြင့် ပြေလည်သင့််မြတ်သော ထိုင်ဝမ်
လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ် ဖန်တီးနိုင်ရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက]
မျှော်လင့်သည်။ စာအုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
တစ်သက်တာပညာရေးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းထုတ်လုပ်ခဲ့သောစာအုပ်
ဝက်ဘ်ဆိုက်(https://www.edu.tw)နေရာတွင် သွား
ရောက်ဒေါင်းလော့ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No