:::

Tọa đàm pháp luật miễn phí dành cho cư dân mới thành phố Đào Viên

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaoyuan City Government
Tọa đàm pháp luật miễn phí dành cho cư dân mới thành phố Đào Viên
Tọa đàm pháp luật miễn phí dành cho cư dân mới thành phố Đào Viên
Lượt : 120
Ngày : 2019/2/22
Cập nhật : 2019/2/22 下午 04:21:00

Hội quán văn hóa Cư dân mới thành phố Đào Viên từ ngày 5 tháng 1 năm 2019 đến ngày 7 tháng 12 năm 2019, mỗi tháng tổ chức 1 buổi tọa đàm pháp luật miễn phí Cư dân mới, chủ đề bao gồm quyền lợi Cư dân mới, phân chia tài sản vợ chồng, giám hộ con cái… hoan nghênh đăng ký tham gia.

Thời gian tọa đàm: ngày 5 tháng 1 năm 2019 đến ngày 7 tháng 12 năm 2019 14:00-16:00( mỗi tháng 1 buổi, ngày tháng cụ thể xin hãy xem tại DM của hoạt động)

Địa điểm tọa đàm: Tầng 3 Hội quán văn hóa cư dân mới thành phố Đào Viên (số 135 đường Phục Hưng khu Đào Viên thành phố Đào Viên)

Đường dây đăng ký:03-3570872

Danh sách đính kèm

  1. DMDung lượng:123 KB
Thông tin này có hữu ích không? Có    Không