:::

Bảng môn học học kỳ một năm 2019 Trung tâm học tập cư dân mơi thành phố Đào Viên

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaoyuan City Government
Lượt : 181
Ngày : 2019/2/22
Cập nhật : 2019/2/22 下午 04:19:00

Bảng môn học mới học kỳ 1 năm 2019 của Trung tâm học tập Cư dân mới thành phố Đào Viên đã xuất hiện, hoan nghênh các bạn cư dân mới quan tâm đăng ký tham gia

Nếu số người đăng ký quá nhiều, vượt quá số người cho phép, thì ưu tiên cho cư dân mới là học viên mới

Đăng ký trực tuyến xin hãy kết nôi đến https://goo.gl/forms/NSCtTtKYPsNfknKg1

Nếu có nghi ngờ về môn học, xin hãy gọi điện đến Cô Nhi: 03-450-6279 hoặc cô Đặng 03-333-9885 #11

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không