:::

Dịch vụ miễn phí dùng máy tính bảng dành cho cư dân mới– giới thiệu hoạt động có quà đã đến!

Lượt : 39
Ngày : 2019/2/22
Cập nhật : 2019/2/22 下午 04:13:00

Thời gian hoạt động 1/2/2019-30/11/2019, thành công giới thiệu mượn dùng máy tính bảng, sẽ tặng bạn phiếu quà tặng!

Giới thiệu thành công (từ) 1 người trở lên đến 3 người  phiếu quà tặng 100 tệ
Giới thiệu thành công (từ) 3 người trở lên đến 5 người  Phiếu quà tặng 300 tệ
Giới thiệu thành công (từ) 5 người trở lên  Phiếu quà tặng 500 tệ

Cư dân mới được giới thiệu cần chưa từng mượn máy tính bảng

Số người giới thiệu mỗi đợt được tính riêng
Đợt 1 1/2/2019-31/3/2019
Đợt 2 1/4/2019 -30/6/2019
Đợt 3 1/7/2019-30/9/2019
Đợt 4 1/10/2019- 30/11/2019
Phần thưởng có hạn, tặng đến khi hết quà

Bổ sung đợt đầu rút thăm tiếp 3 người chủ may mắn của chảo rán không dính (WMF Đức)! tuyệt đối không nên bỏ lỡ.

Hãy nhanh chóng giới thiệu cho Cư dân mới, đăng ký mượn dùng máy tính bảng tiện lợi và đơn giản
Nội dung chi tiết xem tại: https://goo.gl/p2rJnA hoặc gọi cho đường dây phục vụ khách hàng 0800-700-101

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không